Den internationale fagbevægelse, ITUC, og den europæiske fagbevægelse, ETUC, markerede fredag d. 24. februar 2023 årsdagen for Ruslands invasion af Ukraine.

De havde inviteret den ukrainske fagbevægelse til at fortælle om, hvordan den hjælper ukrainske arbejdere midt i død og ødelæggelse.

Ukrainske fagbevægelsesfolk fortalte, at de assisterer fagforeningsmedlemmer under ekstremt farlige omstændigheder. Flere har mistet livet, og de risikerer det samme i deres arbejde hver dag. Men de fortsætter ufortrødent.

De fortsætter deres arbejde med at assistere og evakuere ukrainere, selvom de bliver beskudt, og selvom russiske tanks blokerer veje og togskinner.

Overenskomster ophævet

Samtidig tager de kampen op med det ukrainske parlament, der siden krigens start har undergravet arbejdstagerrettigheder med ny lovgivning. Det ukrainske parlament har ophævet overenskomster og gjort det muligt at indføre nultimerskontrakter.

I FH har vi forsøgt at hjælpe den ukrainske fagbevægelse. Vi har doneret midler til den og opfordret andre til at gøre det samme.

Krig i Ukraine
Krig i Ukraine
Krig i Ukraine
Det ukrainske parlament har vedtaget lovgivning, som har ophævet overenskomster i små og mellemstore virksomheder: Ukraine står over for to store trusler. Den ene og helt store trussel er den russiske aggression. Den anden, mindre diskuterede trussel er fratagelsen af ukraineres arbejdstagerrettigheder.