I hensigtserklæringen glæder Kommissionen, sig over den retning EU har sat for døren over de seneste år, der har budt på alt fra den globale pandemi til krigens tilbagevenden på europæisk kontinent, fra den stigende fremkomst af ekstreme vejrforhold til kunstig intelligens.

På trods af kriserne har EU-institutionernes fælles indsats ledt til, at Kommissionen har kunne indfri mere end 90 pct. af den politik, der blev præsenteret i de politiske retningslinjer for Kommissionens 5-årige mandatperiode tilbage i 2019.

FH: Vi er ikke i mål

I FH er vi særligt glade for de resultater, Kommissionen indtil nu har leveret på ligestillings- og arbejdsmiljøområdet.

Men vi er ikke i mål. Derfor bakker vi op om Kommissionens fortsatte arbejde om at gøre Europa mere retfærdigt og sikre en retfærdig omstilling.

Otte millioner unge er hverken i beskæftigelse eller under uddannelse. Det skal der gøres noget ved!

FH

I State-of-the-Union talen, nævnte von der Leyen bl.a., at otte millioner unge hverken er i beskæftigelse eller under uddannelse – og at millioner af forældre, hovedsageligt mødre, kæmper for at forene arbejds- og familielivet, fordi der mangler muligheder for børnepasning.

Det skal der gøres noget ved!

Derfor ser vi i FH frem til topmødet om den sociale dialog og partssamarbejde som værktøjer til at forbedre arbejdsmarkedet – forudsat at forbedringen går hånd i hånd med ordnede vilkår for lønmodtagerne.

FAKTA

FAKTA

I oktober vil Kommissionen præsentere sit arbejdsprogram for 2024. For at prioritere det igangværende lovgivningsarbejde vil Kommissionen kun fremlægge et begrænset antal nye initiativer. Blandt Kommissionens vigtigste mål for 2024, som FH holder øje med:

  • Opfølgning på topmødet om social dialog på Val Duchesse-slottet
  • Initiativ om regler for de europæiske samarbejdsudvalg
  • Styrkelse af virksomhedernes konkurrenceevne

Du kan læse hele Kommissionens liste over de vigtigste mål for 2024 i hensigtserklæringen her