I 2020 var der et stort slagsmål om EU’s budget for 2021-2027.

Slagsmålet endte med et EU-budget og et COVID-19-genopretningsinstrument, der beløb sig til rekordstore 2000 mia. euro. Siden aftalen blev indgået, har verden med hastige skridt forandret sig, og nye udfordringer har krævet svar og løsninger fra EU.

Eksempler på målrettede ændringer og prioriteringer

Eksempler på målrettede ændringer og prioriteringer

-Ukraine-facilitet med en samlet kapacitet på 50 mia. euro i perioden 2024-2027,

-Styrkelse af budgettet til at håndtere udgifter relateret til migration,

-En platform for strategiske teknologier, som skal fremme EU’s konkurrenceevne inden for kritiske teknologier.

De enorme ressourcer er udtømt

Det har betydet, at EU-budgettets enorme ressourcer næsten er udtømt. Der er brug er en skarp prioritering, hvis EU i fremtiden skal kunne håndtere selv de mest presserende udfordringer.

Det viser en planlagt gennemgang af og status på budgettet, som Kommissionen har foretaget.

I forlængelse heraf har Kommissionen fundet det nødvendigt at foreslå en række målrettede ændringer og prioriteringer af budgettet.

Der skal f.eks. oprettes en Ukraine-facilitet med en samlet kapacitet på 50 mia. euro i perioden 2024-2027, ske en styrkelse af budgettet til at håndtere udgifter relateret til migration, og så skal der oprettes en platform for strategiske teknologier, som skal fremme EU’s konkurrenceevne inden for kritiske teknologier.

Strategien fremme konkurrenceevnen

De nye tiltag om målrettet forøgelse af EU-finansieringen blev præsenteret samme dag, som Kommissionen offentliggjorde en meddelelse om en europæisk strategi for økonomisk sikkerhed.

Strategien kommer i lyset af en verden, der har forandret sig markant de senere år, og som er blevet mere omstridt og geopolitisk.

Den skal fremme EU’s økonomiske grundlag og konkurrenceevne ved at beskytte mod risici og ved at indgå partnerskaber med den bredest mulige vifte af lande for at adressere fælles problemer og interesser.

FH MENER

FH MENER

For FH er der ingen tvivl om, at vi en tid præget af flere handelskonflikter, krig og generelle usikkerheder ser store udfordringer for den regelbaserede internationale handel – og dermed for EU’s økonomiske grundlag og konkurrenceevne.

Derfor finder vi det også positivt, at EU med strategien for økonomisk sikkerhed forsøger at fremtidssikre EU’s økonomi med fokus på en åben og regelbaseret handel.