I denne uge mødtes medlemslandenes beskæftigelses- og socialministre til et EPSCO-Rådsmøde, hvor de bl.a. havde fokus på arbejdsmarkedssituationen for flygtninge fra Ukraine.

Her blev der snakket om, at den fulde integration af ukrainere på de europæiske arbejdsmarkeder er udfordret af sprogbarrierer og den rette anerkendelse af deres færdigheder.

Ikke desto mindre blev det fremhævet, at EU og dets medlemslande har gjort meget for at hjælpe ukrainske flygtninge ind på de europæiske arbejdsmarkeder.

En midlertidig beskyttelsesmekanisme fra EU betyder, at registrerede ukrainske flygtninge har adgang til de europæiske arbejdsmarkeder samt til social og sundhedsmæssig beskyttelse.

FH støtter ukrainske flygtninge. Vi arbejder for at få ukrainere ind på arbejdsmarkedet på ordnede danske vilkår.

Vi indgik allerede i foråret 2022 et partnerskab med regeringen, DA, AC, KL og Danske Regioner, der har til formål at sikre en hurtig og farbar vej til det danske arbejdsmarked for ukrainere på flugt.

Hvad er EPSCO?

  • EPSCO er en del af Rådet og består af EU-medlemsstaternes ministre for beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerpolitik
  • EPSCO-rådet arbejder for et højere beskæftigelsesniveau, bedre arbejdsvilkår og et højt niveau af sundhedsmæssig og forbrugermæssig beskyttelse