I denne uge var der topmøde i Det Europæiske Råd, hvor de diskuterede flere af EU’s fremtidige, strategiske udfordringer. På agendaen var bl.a. krigen i Ukraine, EU’s konkurrenceevne og det indre marked.

Det Europæiske Råd gentog sin fordømmelse af Ruslands invasion af Ukraine. Det blev igen understreget, at den russiske aggression udgør en tydelig overtrædelse af FN-pagten. Samtidig minder det om sin urokkelige støtte til Ukraines suverænitet og territorielle integritet.

De europæiske regeringsledere fremhævede, hvor presserende det er at intensivere indsatsen for at sikre en effektiv gennemførelse af sanktioner på både europæisk og nationalt plan.

Det bakker desuden op om det fornyede fokus på at håndhæve de eksisterende regler for det indre marked og på at mindske barrierer, som Kommissionen har tilskyndet til i sin meddelelse i anledning af 30 år med det indre marked. Det er vigtigt, at vi håndterer sårbarheder på det indre marked og sikrer lige vilkår.

For at sikre EU’s konkurrenceevne på lang sigt opfordrer regeringslederne på det arbejdsmarkedspolitiske område til at udvikle færdigheder og matche dem med attraktive kvalitetsjob.

Det betoner også, EU skal øge kvinders og unges deltagelse og fremme erhvervsuddannelse med henblik på at tackle udfordringerne med mangel på arbejdskraft og omdannelsen af arbejdspladser, herunder i forbindelse med demografiske udfordringer.