Solidaritet med Ukraine

Ruslands invasion i Ukraine har nu varet en uge, og befolkningen mærker rædslerne fra de russiske angreb, der i stigende grad rammer civile mål.

FH’s ukrainske søsterorganisationer melder allerede nu om mangel på mad, varme og medi­cin, og situationen vil blive forværret dag for dag, så længe krigen raser.

Fagforeningerne er aktivt engageret i at skaffe husly til de internt fordrevne flygtninge.

De seneste tal fortæller, at mere end en million ukrainere er flygtet ud af landet. ITUC, som FH er medlem af, har startet en solidaritetsindsamling, som skal kanalisere penge til den ukrainske fagbevægelse, så de kan støtte befolkningen med vand og mad, medicin og andre fornødenheder.

Læs mere om indsamlingen her, og her er det muligt at støtte den ukrainske fagbevægelse.

FH takker på forhånd for jeres solidaritet!

Det digitale arbejdsliv udfordrer den mentale sundhed

Mandag den 28. debatterede Parlamentets Udvalg om Beskæftigelse og Sociale Anliggender en betænkning, der indeholder forslag til at forbedre den mentale sundhed i den digitale arbejdsverden.

Maria Walsh, MEP fra Irland og ordfører fra EPP, indledte diskussionen med at pointere, at mental sundhed i den digitale arbejdsverden er et vigtigt emne. Hun fremhævede, at OECD og Kommissionen fastslår, at 1 ud af 6 europæeres mentale sundhed er påvirket. Omkostningerne pr. år er 600 mio. euro, hvilket er en stor andel af BNP, bemærkede Walsh.

Under debatten sagde Walsh yderligere, at der gennem pandemien har været flere, der har fået stress, angst, depression, burn-out, og at nogle endda har begået selvmord. Særligt for unge gælder det, at den mentale sundhed i løbet af pandemien er blevet forringet.

Hun fremhævede, at en høj beskæftigelse er en del af løsningen, fordi jobusikkerhed kan medføre store bekymringer.

Under debatten fremhævede Marianne Vind, MEP (S), at hun er glad for, at man sikrer, at stress bliver anerkendt som en arbejdsskade. Vind bemærkede yderligere, at mental sundhed ikke skal være den enkeltes problem.

Investeringer og reformer er nøglen til en retfærdig omstilling

Onsdag præsenterede Kommissionen en meddelelse om en grøn, digital og modstandsdygtig europæisk vækstmodel.

Meddelelsen anviser veje til at realisere EU’s og medlemsstaternes mål om at sikre en grøn og retfærdig omstilling. Det kan ifølge Kommissionen ske gennem investeringer og reformer. Kommissionen fremhævede, at reformer og store investeringer i omskoling og efteruddannelse er nødvendige for at lykkes med omstillingen. Kommissionen mener, at der er brug for at handle på alle niveauer for at sikre, at de sociale udfordringer Europa står overfor bliver håndteret.

FH & 3F sætter fokus på ligeløn på velbesøgt morgenbrief

Torsdag morgen blev indledt med spørgsmålet: Hvordan kan lovgivning hjælpe til at sikre ligeløn mellem mænd og kvinder? Spørgsmålet og svarerne blev vendt, da FH og 3F inviterede til webinar om løntransparens. Kira Marie Peter-Hansen, MEP (SF) og ordfører på direktivforslaget om løntransparens, Aline Brüser, ETUC, og Dr. Ines Wagner, Research Professor udgjorde panelet.

Kira Marie Peter-Hansen, MEP (SF), kunne forsikre alle deltagerne om, at hun går efter et direktiv, som gør op med den kønsbaserede uligeløn i Europa, og at hun arbejder for et bredt flertal i Parlamentet.

Brüser fremhævede, at fagbevægelsen kæmper for få en korrekt definition af, hvad en arbejdstagerrepræsentant er. Derudover pointerede hun, at virksomhedens størrelse ikke skal være afgørende for, hvorvidt medarbejderen har ret til information om lønniveauerne.

Wagner sagde, at det er afgørende, at der sker et skift i magtforholdet, så bevisbyrden er ved arbejdsgiveren. I panelet var der enighed om, at det ikke skal være den enkelte medarbejders ansvar at sikre ligeløn.

FH og 3F havde inviteret Vitalijus Novikovas, som er juridisk rådgiver ved Kommissionen, til at afrunde debatten. Novikovas fremhævede, at det vigtigste værktøj til at sikre ligeløn er, at arbejdstagere har adgang til information om lønninger. Yderligere fremhævede han, at den manglende gennemsigtighed gør, at europæere måske ikke er opmærksomme på, at de kan være udsat for løndiskrimination.

Forventningen er, at de sidste kompromisser i Parlamentets forhandlinger om direktivforslaget falder på plads om få dage, og at der stemmes i beskæftigelsesudvalget den 17. marts 2022.

FH arbejder for et ambitiøst direktiv om løntransparens, som kan bidrage til at reducere det kønsbaserede løngab gennem mere gennemsigtighed, men med respekt for den danske arbejdsmarkedsmodel.

Læsetips

Kommissionen har præsenteret en rapport om genopretningen. Rapporten undersøger, hvordan EU kan anvende genopretningen efter pandemien til at sikre en mere bæredygtig vækst og promovere global stabilitet.

ETUI har offentliggjort en rapport om ulighed i og mellem firmaer. Rapporten undersøger bl.a., hvilke faktorer der ligger bag den voksende lønulighed.

Det sker

7. marts – ETUI:
ETUI afholder webinar om studier af miljøforskning for at sikre en retfærdig omstilling. Tilmeld dig webinaret her.

8. marts – Kommissionen:
Kommissionen præsenterer en meddelelse om forebyggelse og bekæmpelse af kønsbaseret vold.

8. marts – Kommissionen
Kommissær Mariya Gabriel afholder sammen med formanden for Europa-Parlamentet, Roberta Metsola, et online seminar om fejring af ekstraordinære kvinder. Læs mere her.

8. marts – ØSU:
ØSU afholder konference om kvinder på arbejdsmarkedet. Læs mere om programmet her.

8. marts – Europa-Parlamentet:
På plenarforsamlingen er bl.a. EU’s kønshandlingsplan på dagsordenen. Læs mere om handlingsplanen her.

9. marts – Europa-Parlamentet:
Onsdag på plenaren skal Parlamentet drøfte det europæiske semester for samordningen af de økonomiske politikker: Den årlige vækstundersøgelse. Se mere her.

10. marts – ØSU:
ØSU afholder konference for at debattere, hvordan den sociale økonomi kan implementeres i konferencen om fremtidens Europa. Følg livestreamingen af konferencen her.