Ukrainske kvinder hyldes på kvindernes internationale kampdag

Tirsdag den 8. marts markerede Kvindernes internationale kampdag, og dagen blev fejret på tværs af Europa med visioner, håb og drømme for fremtiden. Roberta Metsola, Europa-Parlamentets formand, og Mariya Gabriel, kommissær for innovation, benyttede dagen til at hylde ekstraordinære kvinder.

Gabriel indledte kampdagen med at fremhæve det store mod, som ukrainske kvinder har udvist under den russiske invasion af Ukraine. Normalt bliver de ukrainske kvinder fejret af mændene med blomster, og Gabriel håbede, at dette snart kunne lade sig gøre igen. Endelig fastslog Gabriel, at kvindelig ledelse er en forudsætning for at opretholde fred og sikkerhed.

Metsola pointerede, at man i Europa ser en tendens, hvor kvinder dominerer uddannelsesverdenen, men hvor der fortsat hersker en systematisk underminering af kvinder. Hun sagde, at det også sker for kvinder i sport, kunst og kultur. Hun fastslog, at EU skal opfordre kvinder til at sidde ved det retmæssige sæde omkring bordet, og at kvinder ikke bare skal være en del af statistikken over løngabet mellem mænd og kvinder.

Udfordringerne for ligestillingen hersker ikke bare i udlandet men også i Danmark. Det viser World Economic Forums årlige opgørelse over ligestillingen. I opgørelsen over globale kønsforskelle i 2021 er Danmark faldet helt ned på en 29. plads, hvor vi i 2020 lå nummer 14.  

ETUC kritiserer Kommissionens forslag om kønsbaseret chikane og vold

Kommissionen præsenterede den 8. marts et direktivforslag om forebyggelse og bekæmpelse af kønsbaseret chikane og vold. Direktivforslaget indeholder bl.a. en opfordring til medlemslandene om at sikre krisecentre, der kan hjælpe voldsramte kvinder.

Den europæiske fagbevægelse (ETUC) støtter direktivforslaget, men har kritiseret, at forslaget ikke indeholder initiativer til bekæmpelse af vold og chikane på arbejdspladsen. Kigger man på transportsektoren tydeliggøres problemerne, da 63% kvinder på tværs af Europa har oplevet vold på arbejdspladsen.

Ifølge ETUC burde direktivforslaget indeholde en opfordring til at sikre overenskomster, der kan bidrage til at løse de udfordringer, kvinder kan møde på arbejdspladsen. Samtidig efterlyser ETUC fokus på online chikanering og vold, hvor arbejdsgiveren skal sikre at sådan noget ikke finder sted.

Manglende ligestilling medfører stort økonomisk tab for EU

Fokus på arbejdsmarkedet var der til gengæld, da ØSU tirsdag havde inviteret til en konference om kvinder på arbejdsmarkedet.

ØSU-formand Christa Schweng fremhævede, at ligestilling rent faktisk er nævnt i traktaten og i den europæiske deklaration for menneskerettigheder. At man ikke inkluderer kvinder på arbejdsmarkedet korrekt, går ikke kun ud over kvinderne men EU generelt, da dette medfører et stort økonomisk tab, forklarede hun.

Helene Dalli, ligestillings kommissær, fremhævede direktivet om løntransparens, som skal bidrage til at sikre ligeløn mellem mænd og kvinder, når de udfører det samme arbejde. Samtidig skal mænd og kvinder støttes til at få en god balance mellem arbejds- og privatliv, bemærkede Dalli.

FH støtter indsamling til ukrainsk fagbevægelse

Ruslands invasion i Ukraine har nu varet over to uger og befolkningen mærker rædslerne fra de russiske angreb, der i stigende grad rammer civile mål.

FH’s ukrainske søsterorganisationer melder allerede nu om mangel på mad, varme og medicin, og situationen vil blive forværret dag for dag, så længe krigen raser.

Derfor har den internationale fagbevægelse (ITUC) startet en solidaritetsindsamling, som skal kanalisere penge til den ukrainske fagbevægelse, så de kan støtte befolkningen med vand og mad, medicin og andre fornødenheder.

Samtidig har Dansk Folkehjælp også startet en indsamling til støtte for deres arbejde i Ukraine og i grænseområderne.

FH har besluttet at øremærke 130.000 kr. til Ukraine ud af FHs bidrag til ITUC’s solidaritetsfond. Derudover yder FH en støtte på 20.000 kr. til Dansk Folkehjælps arbejde i Ukraine.

Vil du også gerne yde et bidrag, kan du støtte ITUC’s indsamling her og Dansk Folkehjælp her.

Læsetips

Eurostat har offentliggjort en statistisk analyse af løngabet mellem mænd og kvinder i EU.

Kommissionen har præsenteret en rapport om de makroøkonomiske fordele ved ligestilling. Rapporten undersøger bl.a. konsekvensen af, at kvinder ofte arbejder færre timer end mænd.

Det sker

14. marts – EPSCO

Mandag er der møde i EPSCO, hvor ministrene bl.a. skal diskutere kvinder i bestyrelser, bekæmpelse af forskelsbehandling på arbejdspladsen og fremme af aktiv aldring på arbejdspladsen. Læs mere her.

14. marts – ETUI

Lige nu er der et stigende fokus på den ulighed højere benzinpriser medfører. På konferencen i ETUI mandag skal det diskuteres, hvordan man sikrer social lighed i en situation med stigende benzinpriser, mens man samtidig ønsker en omstilling til grønnere transport. Læs mere her.

15. marts – Kommissionen og Parlamentet

Tirsdag afholder Kommissionen og Parlamentet en konference om telearbejde og retten til at være offline.

Dagsorden kan findes her.

16. marts – EMPL

Parlamentets beskæftigelsesudvalg holder møde onsdag, hvor de bl.a. skal diskutere forbedringer af arbejdsforhold og lønninger og oprettelse af en social klimafond. Se dagsordenen her.

17. marts – EMPL og FEMM

Beskæftigelsesudvalget og Ligestillingsudvalget stemmer om Parlamentets holdning til direktivforslaget om løntransparens og ligeløn for samme arbejde. Se mere her.