Lizette Risgaard: ”Angrebet på Ukraine er et angreb på os alle”

FH-formand Lizette Risgaard kalder den russiske præsidents invasion i Ukraine for ubegribelig trist.

”Angrebet på Ukraine er et angreb på os alle, da russisk imperialisme ikke er foreneligt med demokrati og sikkerhed i Europa. Vi udtrykker vores solidaritet med den ukrainske befolkning, som kommer til at betale en meget høj pris for den russiske aggression,” siger hun og støtter fuldt ud EU’s fordømmelse af Ruslands invasion af Ukraine.

Ifølge Lizette Risgaard er Ruslands ageren ikke alene et brud på folkeretten og et angreb på en suveræn stat. ”Det er et fuldtonet angreb på grundlæggende demokratiske værdier,” mener hun.

Det er ikke kun den ukrainske befolkning, der kommer til at mærke konsekvenserne af præsident Putins beslutning om at invadere Ukraine. Det vil den russiske befolkning også, beklager FH-formanden.

ETUC og ITUC fordømmer også Ruslands aggression. Generalsekretær i ETUC, Luca Visentini, har udtalt, at alle politiske ledere må have modet til at undgå krige og søge kompromisser.

For at tage yderligere afstand, afholdt ETUC torsdag en demonstration for fred i Bruxelles. Formålet med demonstrationen var at vise, at arbejdere og deres fagforeninger tager afstand fra aggressionen.

Grøn omstilling og arbejdstagerrettigheder er fundamentet for fremtidens handelspolitik

Bæredygtighed skal være omdrejningspunktet for Danmarks økonomiske diplomati. Det fremgår af en ny handlingsplan, som udenrigsminister Jeppe Kofod lancerede torsdag. Og for regeringen er bæredygtighed ikke bare grøn omstilling men også respekt for arbejdstagerrettigheder, fremgår det af den nye udenrigspolitiske strategi og handlingsplan.

Danske virksomheder skal udvise et større ansvar i forhold til miljø, klimaforandringer og arbejdstagernes vilkår og rettigheder. Det vil ifølge regeringen give dansk erhvervsliv et forspring i den internationale konkurrence. Det er ikke bare fornuftigt, men nødvendigt, fremgår det af den nye udenrigspolitiske strategi.

FH tager imod den nye strategi med åbne arme. Formand Lizette Risgaard glæder sig over, at regeringen sammen med dansk erhvervsliv vil skubbe på for at styrke arbejdstagerrettigheder globalt. ” Vi tror, at bæredygtighed er en vindersag for dansk erhvervsliv”, fastslår hun.

Lizette Risgaard er også glad for, at fagbevægelsen fremover bliver mere inddraget i at virkeliggøre regeringens handlingsplan: ”Vi ser flere muligheder for at støtte bæredygtig udvikling. Ikke mindst i udviklingslandene, hvor vi kan trække på viden og erfaringer fra de projekter, vi er involverede i”.

På samme dag som lanceringen havde udenrigsministeren en kronik i Børsen. Her argumenterede han for, at EU skal gå forrest i kampen for bæredygtighed, social ansvarlighed og arbejdstagerrettigheder. EU-samarbejdet er helt centralt, da det ifølge Kofod er den bedste vej til at ændre rammevilkår for vores handel med lande uden for EU.

EU vil sikre ansvarlig virksomhedsledelse

Kommissionen har den 23. februar fremlagt et direktivforslag om lovpligtig due diligence for store virksomheder i EU. FH støtter forslaget og vil samtidig arbejde for, at arbejdsvilkår bliver centralt i ansvarlig virksomhedsledelse på globalt plan.

Kommissionens forslag indebærer, at virksomheder skal sikre respekten for bl.a. arbejdstagerrettigheder, menneskerettigheder og klimahensyn i deres forsyningskæder globalt.

Med forslaget er der lagt op til at ensarte lovgivningen i Europa. Selvom forslaget kun omfatter store virksomheder i EU, mener FH, at man også skal sikre ansvarlig virksomhedsledelse i små og mellemstore virksomheder.

Efter Kommissionens fremlæggelse af direktivforslaget skal Rådet og Parlamentet blive enige om udformningen af det endelige direktiv. 

Anstændigt arbejde nu!

EU går nu i front for at bekæmpe børnearbejde og tvunget arbejde. I en ny meddelelse fremhæver Kommissionen, at EU skal have mere fokus på, hvordan EU kan bidrage til anstændigt arbejde ikke blot i Europa men i hele verden.

Kommissionen pointerer, at det skal være slut med børnearbejde og tvunget arbejde. På globalt plan findes 160 millioner børnearbejdere, mens 25 millioner mennesker er i tvunget arbejde.

Allerede i 2021 sagde kommissionsformand Ursula von der Leyen, at EU skal forbyde produkter, der er produceret af mennesker i tvunget arbejde. Nu lægges der op til at sætte handling bag ordene.

EU vil sikre anstændigt arbejde ved at tage udgangspunkt i begrebet, der er udviklet af Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO). Begrebet afspejler FN’s mål for bæredygtig udvikling. Det omfatter: 1) fremme af beskæftigelsen, 2) standarder og rettigheder på arbejdspladsen, herunder afskaffelse af tvangsarbejde og børnearbejde, 3) social beskyttelse og 4) dialog mellem arbejdsmarkedets parter og trepartsdialog. Ligestilling mellem kønnene og ikke-forskelsbehandling er tværgående emner i disse mål.

Næste skridt er nu, at Europa-Parlamentet og Rådet skal tage stilling til forslaget. 

I FH er der tilfredshed med, at EU-Kommissionen opprioriterer arbejdet med at sikre anstændigt arbejde og udrydde børnearbejde.

”EU skal være drivkraft for at skabe anstændigt arbejde og sikre arbejdernes rettigheder rundt om på kloden, og i fagbevægelsen er vi begejstrede for, at kampen for anstændigt arbejde kommer højere op på EU-dagsordenen og nu bliver et indsatsområde. Det er vigtigt for at få bugt med børnearbejde og tvangsarbejde, at EU tager mere action,” fastslår Bente Sorgenfrey.

Læsetips

European Policy Centre har præsenteret en rapport om konferencen om EU’s fremtid. Rapporten analyserer forløbet før og efter konferencen om Europas fremtid.

Bruegel har offentliggjort en rapport om, hvordan handelssystemet har ændret sig gennem de sidste fem år. Rapporten beskriver bl.a., hvilke konsekvenser handelskrigen mellem Kina og USA har haft.

Det sker

28. februar – EMPL
Mandag afholder Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender udvalgsmøde, hvor de bl.a. skal diskutere beskæftigelse og sociale aspekter for den bæredygtige vækst, EU-handlingsplan for den sociale økonomi og mental sundhed i den digitale arbejdsverden. Se mere her.

1. marts – ETUI
Tirsdag afholder ETUI webinar om virksomheders ansvar for lønulighed. Læs mere og webinaret og tilmeld dig her.

2. marts – ØSU
Onsdag afholder ØSU konference om klimaforandringer og energiomstilling. Læs mere her.

3. marts – FH & 3F
Torsdag afholder FH og 3F morning brief om løntransparens. Tilmeld dig her.

3. marts – Eurofound
Eurofound holder deres Foundation Forum om genopretning og modstandsdygtighed. Læs mere om programmet her.

3. marts – EMPL
EMPL afholder udvalgsmøde, hvor bl.a. Marianne Vind har et forslag om maskinproduktion, de skal sikre kontrol med robotter i forhold til kunstig intelligens. Kira-Marie Peter-Hansen har et forslag om virksomheders bæredygtighedsrapportering. Læs mere her.

4. marts – ØSU
Fredag afholder ØSU i samarbejde med Kommissionen en konference om en bæredygtig fremtid for den europæiske industri. Tilmeld dig her.