EU

Så hvorfor skal Fagbevægelsens Hovedorganisation bruge tid på EU og global solidaritet?

Det skal vi fordi vi skal være din stemme i EU. Vi skal sikre at den måde vi organiserer arbejdet på i Danmark med trygge overenskomster og rimelige arbejdsvilkår ikke trues af udenlandsk arbejdskraft og multinationale selskaber. De forringer arbejdsvilkårene,

Sådan arbejder Fagbevægelsens Hovedorganisation for at styrke lønmodtagernes rettigheder i Danmark og globalt:

EU har indflydelse på dit arbejdsliv.

Mange regler fra EU er med til at værne om vores arbejds- og ansættelsesvilkår herhjemme. Fx.direktiver der sikrer et sundt arbejdsmiljø.

Love og regler fra EU er også med til at fremme et mere solidarisk og retfærdigt Europa.

Europæisk fagbevægelse holder for tiden skarpt øje med, at forhandlingerne om Brexit ikke fører til dårligere vilkår for arbejdstagerne

Samtidig er det vigtigt at arbejde for, at europæisk lovgivning ikke udhuler den danske forhandlingsmodel.

Derfor er Fagbevægelsens hovedorganisation altid opmærksom på at sikre, at EU’s love og regler kan implementeres via de danske overenskomster.

Vi skal have udviklet fælles spilleregler og globale aftaler for multinationale selskaber. Så arbejdstagerne i alle EU lande er sikret ordentlige vilkår og rettigheder. Ved at styrke forhandlingssystemerne i andre lande, er vi med til at skabe vi et værn mod, at danske vilkår presses af udenlandsk arbejdskraft.

FH vil arbejde for, at respekten for parternes forhandlingsret skal udbredes ude i verden. Især skal EU’s medlemslande ikke konkurrere på dårlige løn- og arbejdsvilkår.

Ugen i EU – Uge 8: Høring om platformsarbejde, fokus på socialt retfærdig genopretning og debat om arbejdsrelateret kræft

Kommissionen lancerede første høring om platformsarbejde i en uge, der også satte fokus på arbejdsrelateret kræft. Derudover deltog kommissionsformand Ursula von der Leyen i en konference om EU’s genopretning, mens statslederne i Det Europæiske Råd diskuterede rejserestriktioner. Bliv opdateret på den seneste uges nyheder fra EU her.

Ugen i EU – Uge 6: Opbakning til Kommissionens mindstelønsdirektiv, debat om efteruddannelse og forslag om annullering af gæld

Parlamentet debatterede flittigt i en uge, hvor mindsteløn igen var i fokus. Derudover debatterede Parlamentet også efteruddannelse og et princip om livslang læring, mens flere end 100 økonomer opfordrede Den Europæiske Centralbank til at annullere gæld for en værdi af 2,5 billioner euro. Bliv opdateret på den seneste uges nyheder fra EU her.

EU-parlamentet, der viser de blå flag

Ugen i EU – Uge 5: Ny kræftstrategi i EU, styrkelse af den sociale dialog og aftale om ESF+

Kommissionen havde en travl uge, hvor de lancerede en ny kræftstrategi, der skal mindske arbejderes eksponering for kræftfremkaldende stoffer og stråling. Derudover præsenterede Kommissionen en rapport med forslag til styrkelse af EU’s sociale dialog, mens der også blev udbetalt 14 mia. euro med formålet om at opretholde beskæftigelse. Bliv opdateret på den seneste uges nyheder fra EU her.

Ugen i EU – Uge 4: Debat om konsekvenserne af en aldrende befolkning, hjælp til grønne og bæredygtige arbejdspladser og en social kontrakt i EU

Kommissionen lancerede en debat om håndtering af konsekvenserne af en aldrende befolkning. Parlamentet vil hjælpe virksomheder med omstillingen til grønne og bæredygtige arbejdspladser, og så er der nyt om den sociale søjle og det sociale topmøde i Porto. Bliv opdateret på den seneste uges nyheder fra EU her.