EU

Så hvorfor skal Fagbevægelsens Hovedorganisation bruge tid på EU og global solidaritet?

Det skal vi fordi vi skal være din stemme i EU. Vi skal sikre at den måde vi organiserer arbejdet på i Danmark med trygge overenskomster og rimelige arbejdsvilkår ikke trues af udenlandsk arbejdskraft og multinationale selskaber. De forringer arbejdsvilkårene,

Sådan arbejder Fagbevægelsens Hovedorganisation for at styrke lønmodtagernes rettigheder i Danmark og globalt:

EU har indflydelse på dit arbejdsliv.

Mange regler fra EU er med til at værne om vores arbejds- og ansættelsesvilkår herhjemme. Fx.direktiver der sikrer et sundt arbejdsmiljø.

Love og regler fra EU er også med til at fremme et mere solidarisk og retfærdigt Europa.

Europæisk fagbevægelse holder for tiden skarpt øje med, at forhandlingerne om Brexit ikke fører til dårligere vilkår for arbejdstagerne

Samtidig er det vigtigt at arbejde for, at europæisk lovgivning ikke udhuler den danske forhandlingsmodel.

Derfor er Fagbevægelsens hovedorganisation altid opmærksom på at sikre, at EU’s love og regler kan implementeres via de danske overenskomster.

Vi skal have udviklet fælles spilleregler og globale aftaler for multinationale selskaber. Så arbejdstagerne i alle EU lande er sikret ordentlige vilkår og rettigheder. Ved at styrke forhandlingssystemerne i andre lande, er vi med til at skabe vi et værn mod, at danske vilkår presses af udenlandsk arbejdskraft.

FH vil arbejde for, at respekten for parternes forhandlingsret skal udbredes ude i verden. Især skal EU’s medlemslande ikke konkurrere på dårlige løn- og arbejdsvilkår.

Forårsvalg i Europa

Franskmændene og slovenerne var ved stemmeboksen, mens der blev indgået aftale om Digital Service Act. Samtidig har der været fokus på lovlig migration fra arbejdstagere fra tredjeverdenslande, mens FH inviterer til gå-hjem-møde om forsvarsforbeholdet den 10. maj i København. Læs de seneste nyheder her.

EU skal være i front på ansvarlig virksomhedsadfærd

Kommissionen har langt om længe præsenteret deres forslag om lovpligtig due diligence for virksomheder. FH bakker op om forslaget og vil arbejde for, at arbejdstagerrettigheder kommer til at stå helt centralt i virksomhedernes samfundsansvar. Ingen virksomheder skal kunne løbe fra deres ansvar, når det gælder ordnede vilkår for arbejdstagerne.

Afgørelsens time i Frankrig

Spændingen stiger i Frankrig, hvor franskmændene på søndag skal afgøre, hvem der skal være landets næste præsident. Samtidig er Kommissionens kvartalsvise rapport om beskæftigelse blevet offentliggjort. Læs de seneste nyheder fra EU her.

Soldater i sand ved strand, parkeret fly i det fjerne

FH anbefaler et ja til at afskaffe forsvarsforbeholdet

Det har stor betydning for danske lønmodtagere, at Danmark får større indflydelse på EU’s europæiske forsvars- og sikkerhedspolitik. Det mener Fagbevægelsens Hovedorganisation, som anbefaler et ja til folkeafstemningen den 1. juni.

Bestyrelsesmøde ved rundt bord

EU vil have ligestilling i selskabers bestyrelser

Beskæftigelsesministrene mødtes i Bruxelles, mens Kommissionen og Parlamentet inviterede til konference om medarbejderes ret til at være offline. Forslaget om løntransparens blev behandlet i Parlamentets ligestillings- og beskæftigelsesudvalg, mens Rådet fastsatte prioriteringer for budgettet i 2023. Læs nærmere om ugens nyheder fra EU her.

Fokus på ukrainske kvinder på kampdagen

Kvindernes internationale kampdag blev markeret på tværs af EU’s institutioner, hvor Kommissionen bl.a. præsenterede et direktivforslag om forebyggelse og bekæmpelse af kønsbaseret vold og chikane. Læs nærmere om ugens nyheder fra EU her.