Kommissionen offentliggjorde den 23. februar deres længe ventede direktivforslag om lovpligtig due diligence for virksomheder.

Direktivet lægger op til, at alle større virksomheder i EU skal udføre lovpligtig due diligence.

Det kan oversættes som ”fornøden omhu” og betyder, at virksomhederne skal lave en risikovurdering for alle led i deres forsyningskæder. De skal sikre sig, at ingen led i virksomhedens aktiviteter forbryder sig mod fx arbejdstagerrettigheder, menneskerettigheder eller klima- og miljømæssige hensyn. 

Flere EU-lande som fx Frankrig og Tyskland har allerede national lovgivning om due diligence.

Lovpligtig due diligence er vejen frem, det skal ikke være et tilvalg at sikre arbejdstagerrettigheder og menneskerettigheder i forsyningskæderne. Det skal være et krav

BENTE sorgenfrey

Ensartet spillebane for virksomheder

Kommissionen ønsker med deres forslag at skabe en ensartet spillebane for virksomheder.

Styrket due diligence hos virksomhederne kan både imødekomme en øget efterspørgsel efter bæredygtige forretningsmodeller og hindre, at virksomhederne har en negativ indvirkning på fx menneskerettigheder og miljøet. 

”Vi er glade for, at Kommissionen foreslår styrket samfundsansvar for virksomheder.

Lovpligtig due diligence er vejen frem, det skal ikke være et tilvalg at sikre arbejdstagerrettigheder og menneskerettigheder i forsyningskæderne. Det skal være et krav” siger FH’s næstformand Bente Sorgenfrey

Kommissionen foreslår, at reglerne skal gælde alle virksomheder med over 500 ansatte og over 150 millioner euro i omsætning årligt.

Det skal også gælde virksomheder med over 250 ansatte og over 40 millioner euro i omsætning årligt, hvis de er aktive indenfor sektorer, som har en høj påvirkning af fx miljø og klima. Det gælder både EU-virksomheder og tredjelande virksomheder, der lever op til disse krav på baggrund af deres aktiviteter i EU. 

Vigtigt med regler i alle virksomheder

Små og mellemstore virksomheder skal ikke være omfattet af reglerne.

 ”Det er vigtigt, at vi får regler for alle virksomheder i EU hvori arbejdstagerettighederne står centralt.

Så når små- og mellemstore virksomheder ikke er omfattet af forslaget, så er det afgørende for os, at der alligevel gennemføres tiltag, så også deres due diligence bliver styrket” siger FH’s næstformand Bente Sorgenfrey

Kommissionens forslag skal nu forhandles mellem Europa-Parlamentet og Rådet. FH vil følge forhandlingerne tæt og sikre, at arbejdstagerrettigheder står stærkt.

Læs mere her om due dilligence her