Arbejdsområder:

 • FH’s europæiske og internationale interesser og politikudvikling på områderne:
  • Europa 2020-strategi og det europæiske semester
  • Vækst og beskæftigelse
  • Uddannelse
  • Indre marked, herunder konkurrenceevne og forskning
  • Arbejdsmiljø
  • OECD/TUAC
  • Kontakt til en række danske organisationer med et internationalt formål, herunder FN-forbundet, MS, Institut for Menneskerettigheder, Amnesty International og ASF Dansk Folkehjælp.

Aktuelle politiske sager:
Fælles FH/DA-seminar 13. marts 2019.
Arbejdsområderne relaterer sig til nedenstående udvalg etc.:

Repræsentation i eksterne udvalg etc.:

 • EFS-udvalg om økonomisk og social sammenhængskraft samt regionalpolitik
 • EFS Komité vedrørende medarbejderindflydelse (PWA) (suppleant)
 • EFS-udvalg om medarbejderindflydelse (suppleant)
 • EU-Kommissionens rådgivende udvalg for erhvervsuddannelser (MSM) (suppleant)
 • Udenrigsministeriets kontaktudvalg for EU-2020-strategien (BESO) (suppleant)
 • EU-specialudvalg vedr. uddannelse og ungdom
 • EU-specialudvalg vedr. forskning
 • EU-specialudvalg vedr. miljø
 • EU-specialudvalg vedr. forsynings- og klimapolitik
 • EU-specialudvalg vedrørende konkurrenceevne, vækst og forbrugerspørgsmål (sammen med PAS)
 • Internationale CSR-initiativer
 • Mæglings- og Klageinstitutionen, MKI
 • Institut for Menneskerettigheders Kinagruppe.

Interne udvalg og arbejdsgrupper: 
EU- og Internationalt Udvalg
Koordinationsmøder med Bruxelles-kontoret.