Arbejdsområde:

FH’s europæiske og internationale interesser og politikudvikling på områderne:

  • Uddannelsespolitik samt børne- og ungegarantien
  • Indre marked, herunder konkurrenceevne og forskning
  • Lønmodtagernes rolle i den grønne omstilling
  • Virksomhedernes sociale ansvar, herunder etisk handel
  • Internationale CSR-initiativer
  • Medarbejder indflydelse
  • OECD/TUAC
  • Kontakt til en række danske organisationer med et internationalt formål, herunder FN-forbundet, MS, Institut for Menneskerettigheder, Amnesty International og ASF Dansk Folkehjælp, Foreningen Norden.