Parlamentet vil se nærmere på mulige traktatændringer

Efter et længere tilløb blev Konferencen om Europas fremtid skudt i gang for knap et år siden. Konferencen om Europas fremtid er et dialog-projekt, der har inddraget borgerne i en bred debat om Europas fremtid. Målsætningen har været at udstikke den politiske kurs og ramme for Europas fremtid.

Nu er man nået så langt, at konferencens konklusioner ligger på bordet. Konkret er der udarbejdet 49 forskellige forslag, der skal videreudvikle EU. Nogle af forslagene er mere vidtgående end andre. Hvis alle forslag skal implementeres, vil det kræve traktatændringer.

På plenarforsamlingen i Parlamentet debatterede parlamentarikerne i tirsdags de forskellige forslag. På tværs af grupperne blev det vedtaget, at Parlamentet vil anmode Rådet om nedsættelse af et konvent, der skal udarbejde forslag til en reform af EU-traktaterne.

På mandag den 9. maj 2022 markeres afslutningen på Konferencen om Europas fremtid i Strasbourg, hvor konferencens anbefalinger fremlægges for EU-institutionerne. Det skal herefter undersøges, hvordan der politisk kan blive fulgt op på forslagene.

Kommissionen vil styrke den sociale dialog med to nye initiativer

Senere på året forventes Kommissionen at præsentere to nye initiativer, der skal styrke den sociale dialog. Der er tale om en meddelelse, der skal forbedre den europæiske sociale dialog samt en rådshenstilling, der vil fokusere på den sociale dialogs rolle på nationalt niveau.

I sidste uge havde Kommissionen inviteret de europæiske arbejdsmarkedsparter til en første høring vedrørende meddelelsen om social dialog.

Officielt er der ikke meldt noget ud om, hvad Kommissionens forslag kommer til at indeholde, men sløret blev løftet lidt i handlingsplanen for den europæiske søjle for sociale rettigheder. Her fremgik det, at initiativet bl.a. vil omfatte lanceringen af en ny pris for innovativ praksis for så vidt angår social dialog, et informations- og besøgsprogram for unge kommende ledere af arbejdsmarkedets parter, revision af sektordialogen mellem arbejdsmarkedets parter på EU-plan og en ny støtteramme for aftaler mellem arbejdsmarkedets parter på EU-plan.

I FH ser vi med store forventninger frem mod Kommissionens to initiativer. Det gør vi, da vi mener, at social dialog kan løse mange udfordringer – også på europæisk plan. Det gælder bl.a. i forbindelse med den grønne digitale omstilling, hvor det især er arbejdsmarkedet, dets udfordringer og muligheder, der er på spil i omstillingen.

Den 31. maj afholdes endnu en høring. Denne gang er det vedrørende rådshenstillingen om social dialog.

Parlamentet sætter retningen for arbejdet med kunstig intelligens frem mod 2030

Europa-Parlamentet nedsatte tilbage i juni 2020 et særligt udvalg, der skulle skabe rammen for udviklingen af kunstig intelligens frem mod 2030. Den 22. marts 2022 vedtog det særlige udvalg deres endelige rapport, som blev debatteret og viderebehandlet på plenarforsamlingen i Strasbourg den 3. maj.

Ordføreren, Alex Voss (MEP fra EPP), indledte debatten i Parlamentet med at fremhæve de store resultater, man har opnået. Samtidig pointerede han, at man godt kunne have været mere modig, dristig og intelligent, da kunstig intelligens er en nøgle-teknologi. Rapporten kommer med bud på, hvordan kunstig intelligens bør håndteres i forhold til europæiske liv og hele den grønne omstilling, som har betydning for velfærd, sikkerhed osv.

Førende næstformand i Kommissionen, Magrethe Vestager, lykønskede alle medlemmerne i det særlige udvalg for at have sikret en rapport, der giver et bredt syn på kunstig intelligens i EU. Kunstig intelligens er et redskab for mennesker, men det medfører os risiko for demokratiet, som må takles med lovgivning.

Tirsdag eftermiddag vedtog Parlamentet teksten med 495 stemmer for og 34 stemmer imod, mens 102 medlemmer undlod at stemme.

Rapportens anbefalinger vil danne baggrund for Parlamentets fremtidige arbejde med kunstig intelligens. Særligt vil arbejdet i forbrugerbeskyttelsesudvalget og udvalget for Borgers Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender benytte rapporten til at arbejde videre med forordningsforslaget om kunstig intelligens. De to udvalg forventes at stemme om forordningsforslaget til september.

Læsetips

Eurofound har skrevet en artikel om, hvordan fortsættelsen af det europæiske semester kræver bedre involvering af de sociale partnere.

Det sker

7. maj – ØSU
ØSU holder et virtuelt arrangement for at fejre Europadagen og særlig Schuman deklarationen. Læs mere her.

7. maj S&D
S&D gruppen fejrer også Europadagen i Europa-Parlamentet d. 7. maj. Læs mere om arrangementet her.

9. maj – Konferencen om Europas fremtid
Konferencen har længe været undervejs, men den 9. maj bliver forslagene endeligt fremlagt i Strasbourg. Læs mere om konferencen her.

9. maj – Eurofound
Fejring af Europadagen 2022. Læs mere her.