Stort flertal for ligeløn til mænd og kvinder

Der var spænding i Strasbourg, da Parlamentet i tirsdags skulle stemme om direktivforslaget om løntransparens, der skal sikre ligeløn mellem mænd og kvinder.

Den 17. marts gav Parlamentets ligestillings- og beskæftigelsesudvalg deres mandat til forhandlerne, danske Kira Marie Peter Hansen (SF) og hollandske Samira Rafaela (Renew) efter næsten et års udvalgsarbejde. Efterfølgende underskrev en række MEP’ere dog en erklæring om, at de ønskede at teste mandatet på plenarforsamlingen.

 Modstanden viste sig dog at være begrænset, da afstemningen endte med, at 403 stemte for, 166 stemte imod og 58 undlod at stemme.

Med mandatet sigter Parlamentet bl.a. mod at mindske lønuligheden på 14 procent mellem mænd og kvinder i EU, når de udfører det samme arbejde, gennem mere lønåbenhed ude på den enkelte arbejdsplads.   

FH mener, at direktivforslaget er et godt redskab til at mindske løngabet mellem mænd og kvinder. Samtidigt skal direktivet også respektere den danske arbejdsmarkedsmodel og inddrage arbejdsmarkedets parter i det nationale arbejde, hvilket oplægget fra Parlamentet lever op til.

Rådet vedtog allerede sin position sidste december, hvorfor både Rådet og Parlamentet nu er klar til trilogforhandlingerne om sikring af ligeløn til mænd og kvinder i EU.

OECD sætter fokus på frontpersonale

På et webinar onsdag og torsdag satte OECD fokus på vigtigheden af at støtte frontpersonale bl.a. i forhold til økonomi, samfund og forretning. Den centrale diskussion på konferencen var, hvordan man kan forbedre arbejdslivet for frontpersonale, dvs. personale der har direkte og personlig kontakt med borgere, kunder eller brugere som fx sygeplejersker.

Ét af temaerne på webinaret var sikring af fair løn og arbejdsforhold. Cheføkonom ved OECD, Laurence Bonne, indledte temaet om løn- og arbejdsforhold med at fastslå, at meget af frontpersonalet er ansat med lave lønninger og samtidig har meget travlt på jobbet.

Hun brugte USA som eksempel, hvor 1 ud af 4 frontmedarbejdere har udfordringer med at betale for basale ting som fx husleje.

Afslutningsvist forklarede Bonne, at social dialog kan medvirke til at sikre bedre vilkår for frontpersonalet. Gennem social dialog får frontpersonalet en stemme og bliver inkluderet i beslutninger.

Ny mekanisme skal sikre, at Ungarn overholder retsstatsprincipperne

Ungarerne gik til stemmeurnerne for at vælge deres premierminister den 3. april. Det blev til en valgsejr for Viktor Orbán, som dermed kan fortsætte på posten.

Mekanismen giver mulighed for, at EU kan suspendere udbetalinger til medlemslande, som overtræder retsstatsprincipper, eller hvor der er stor risiko for, at EU-penge ryger i de forkerte lommer.

Mekanismen er en foranstaltning fra EU til at sikre, at medlemslande overholder artikel 2 i Traktaten om Den Europæiske Union. Artikel 2 omhandler bl.a. de menneskerettigheder, som EU-landene skal overholde.

Der har tidligere været bekymringer om LGBT- og kvinderettigheder samt rettigheder for den frie presse i Ungarn. Anklagerne mod Orbán og Ungarn om bl.a. svindel og indskrænkning af menneskerettigheder går imod retsstatsprincipperne i EU.

I tirsdags annoncerede kommissionsformanden, at EU vil anvende mekanismen mod Ungarn. For at indlede proceduren har Kommissionen sendt en åbningsskrivelse til de ungarske myndigheder.

Læsetips

European Policy Centre har skrevet en artikel om, hvordan EU ikke skal vende det blinde øje til metoder, der ligner Putins, i EU.

ILO har præsenteret en rapport, der viser, at et højt niveau af diversitet og inklusion på arbejdspladsen medfører mere produktivitet, innovation og arbejdsglæde.

Det sker

21. april – ØSU
I forlængelse af Kommissionens forslag om bekæmpelse af kønsbaseret vold, holder ØSU en høring for at indsamle holdninger til emnet. Læs mere her.

26. april – ETUI
ETUI holder webinar om kunstig intelligens i forhold til både etiske, sociale, miljømæssige, juridiske og teknologiske aspekter, og hvordan det påvirker arbejdsverdenen. Læs mere her.

FH ønsker alle en god påske!

Nyhedsbrevet går i næste uge på påskeferie, men vender stærkt tilbage fredag den 22. april.