Borgerhøringen om Europas fremtid har kørt længe, og Europadagen den 9. maj var dagen, hvor EU’s institutioner fik overrakt de 49 anbefalinger, som høringen var kommet frem til.

Der er rigtig mange relevante anbefalinger, herunder fokus på, at den grønne omstilling ikke skal bidrage til social dumping. I stedet skal den bidrage til bedre jobs og sikre, at ingen efterlades på perronen.

Derudover er der fokus på bedre arbejdsvilkår, yderligere inddragelse af arbejdsmarkedets parter samt fremme af den sociale dialog, mellem arbejdsmarkedets parter.

Det er jo alt sammen godt!

Alt for vidtgående

Samtidig spærrede jeg dog også øjnene op, da jeg læste anbefalingerne igennem. Man ønsker at gå alt for langt i forhold til det sociale område og en række af forslagene vil derfor kræve traktatændringer, hvis de skal implementeres nationalt.

Og lad os så lige slå fast, at man ikke bare sådan lige kan ændre i en traktat. Det er en længerevarende proces.

I FH mener vi, at fælles europæiske løsninger skal findes med respekt for kompetencefordelingen mellem EU og medlemsstaterne.

Vi ønsker et EU, der respekterer medlemsstaternes forskellige arbejdsmarkeds- og samfundsmodeller. FH ønsker derfor ikke på nuværende tidspunkt, at der igangsættes overvejelser om traktatændringer.

Følelserne uden på tøjet

Derfor er jeg også glad for regeringens og 12 andre landes erklæring om, at de ikke støtter uovervejede forsøg på at lancere en proces hen mod traktatændringer, herunder at overgå til flertalsbeslutninger på en række områder.

Vi ønsker et mere socialt Europa. Man skal være meget varsom med at igangsætte en proces hen mod traktatændringer på nuværende tidspunkt, hvor følelserne er uden på tøjet pga. Ruslands invasion af Ukraine.

Lad os bruge kræfterne på at få skabt fred og stabilitet i Europa. Og få EU samarbejdet til at virke inden for de eksisterende rammer med respekt for vores nationale velfærds- og arbejdsmarkedsmodel.