I mandags offentliggjorde Kommissionen forårspakken for det europæiske semester. Forårspakken indeholder bl.a. henstillinger til medlemsstaternes nationale reform- eller konvergensprogrammer.

De landespecifikke henstillinger har til formål at give det enkelte medlemsland vejledning til, hvordan landet kan øge vækst- og jobskabelsen i løbet af de næste 12-18 måneder.

I forhold til de specifikke henstillinger til Danmark er der især fokus på den grønne og digitale omstilling, hvor det anbefales, at Danmark øger de offentlige investeringer heri ved at gøre brug af RRF, RePowerEU og andre EU-midler.

Danmark skal styrke cirkulær økonomi

Blandt andet anbefales Danmark at styrke den cirkulære økonomi og affaldshåndteringspolitikker ved at fremme affaldsforebyggelse og genbrug.

Samtidig anbefales Danmark at reducere afhængigheden af fossile brændstoffer og i stedet fremskynde udbredelsen af vedvarende energi.

I FH er vi glade for Kommissionens fokus på grøn omstilling.

Det er FH’s holdning, at de omfattende midler, der kanaliseres ud i de europæiske økonomier som følge af genopretningspakker, skal anvendes til at stimulere en retfærdig grøn omstilling.

Næste skridt er nu, at henstillingerne skal diskuteres blandt regeringerne i Rådet.