I mandags offentliggjorde Kommissionen forårspakken for det europæiske semester. Forårspakken indeholder bl.a. henstillinger til medlemsstaternes nationale reform- eller konvergensprogrammer.

De landespecifikke henstillinger har til formål at give det enkelte medlemsland vejledning til, hvordan landet kan øge vækst- og jobskabelsen i løbet af de næste 12-18 måneder.

I forhold til de specifikke henstillinger til Danmark er der især fokus på den grønne og digitale omstilling, hvor det anbefales, at Danmark øger de offentlige investeringer heri ved at gøre brug af RRF, RePowerEU og andre EU-midler.

Danmark skal styrke cirkulær økonomi

Blandt andet anbefales Danmark at styrke den cirkulære økonomi og affaldshåndteringspolitikker ved at fremme affaldsforebyggelse og genbrug.

Samtidig anbefales Danmark at reducere afhængigheden af fossile brændstoffer og i stedet fremskynde udbredelsen af vedvarende energi.

I FH er vi glade for Kommissionens fokus på grøn omstilling.

Det er FH’s holdning, at de omfattende midler, der kanaliseres ud i de europæiske økonomier som følge af genopretningspakker, skal anvendes til at stimulere en retfærdig grøn omstilling.

Næste skridt er nu, at henstillingerne skal diskuteres blandt regeringerne i Rådet.

Green Transition Together

Lønmodtagerne skal være i centrum for den grønne omstilling. Her faglært arbejdskraft i sving på Rødby Solcelleanlæg

Pia and Nina work towards a climate friendly workplace

LÆS MERE
Erhvervspolitik i en ny tid: Politisk udspil fra Fagbevægelsens Hovedorganisation

From problematic waste to important resource

LÆS MERE
Flymekaniker med pandelampe og i orange vest foran flymotor i hangar

The german consensus on coal phase out: It must be just

LÆS MERE
Lønmodtagerne skal være i centrum for den grønne omstilling. Her faglært arbejdskraft i sving på Rødby Solcelleanlæg

Bente Sorgenfrey: Speed up the just green transition

LÆS MERE
Teknikere foran vindmøller

From Capital for Oil and Gas to European Leader of Offshore Wind

LÆS MERE