Weekend i valgets tegn

Weekenden stod i demokratiets tegn flere steder i EU. Der var valg i både Frankrig og Slovenien søndag den 24. april.

I Frankrig stod slaget mellem præsident Emmanuel Macron (La République En Marche) og højrefløjskandidaten Marine Le Pen (Rassemblement National). I Frankrig blev præsident Macron genvalgt med 58,55% af stemmerne mod Le Pens 41,45%. Macron kan fejre at være den første franske præsident til at opnå genvalg i 20 år. På trods af valgsejren venter der Macron en stor opgave forude, hvor han skal forsøge at samle et splittet Frankrig.

I modsætning til det franske valg endte det slovenske valg med en jordskredssejr til det nystiftede parti Freedom Movement (GS) med Robert Golob i spidsen. GS fik 34,5% af stemmerne, mens den siddende konservative premierminister fik 23,6% af stemmerne. Dermed er der nye tider på vej i Slovenien, hvor valgresultatet i høj grad skyldes en stor mobilitet af civilsamfundet og yngre borgere.

Med valget af Macron er der skabt ro omkring EU-samarbejdet, hvilket FH mener er en fordel for danske lønmodtagere. Der bliver samtidig en stor og vigtig opgave for Macron i forhold til at samle et meget splittet Frankrig.

Historisk aftale skaber forpligtelser for digitale platforme

I december 2020 præsenterede Kommissionen forslagene om Digital Service Act (DSA) og Digital Market Act (DMA).

DSA’en har til hensigt at modernisere og præcisere de digitale platformes forpligtelser bl.a. i forhold til ulovligt indhold. DSA’en kan ses i forlængelse af DMA’en. DMA’en muliggør, at visse former for anvendelse af store platforme kan fungere som ”gatekeepere”. Samtidig giver det mulighed for, at Kommissionen kan igangsætte undersøgelser og sanktioner ved uacceptabel adfærd.

I dette forår er trilogforhandlingerne færdiggjorte, hvor DMA’en blev forhandlet på plads den 23. marts, mens Europa-Parlamentet og Rådet sent om aftenen den 22. april indgik aftale om DSA’en.

I forbindelse med at Rådet og Europa-Parlamentet indgik aftale, har kommissionsformand Ursula von der Leyen pointeret, at aftalen er historisk, både når det kommer til indholdet, men også hastigheden med at få aftalen igennem. Yderligere sagde hun, at DSA’en opgraderer de grundlæggende regler for alle online services i EU.

FH bakker op om en styrket regulering af de digitale platforme. Det er nødvendigt med kontrol og gennemsigtighed med brugen af algoritmer, og platformene bør pålægges at lægge tilstrækkelig med information op om de bagvedliggende mekanismer. Med DSA’en tages der et stort skridt mod dette, da der med aftalen skabes større gennemsigtighed om platformenes brug af algoritmer og styrker Kommissionens tilsyn med onlineplatformene.

Ambitiøse forslag skal forbedre lovlig migration i EU  

I onsdags præsenterede Kommissionen en ambitiøs pakke af forslag, der skal forbedre den lovlige migration til EU af arbejdstagere.

Kommissionen ser på muligheden for at tiltrække talentfuld arbejdskraft fra tredjeverdenslande til EU. Forslagene sigter mod at forbedre den europæiske økonomi, forstærke samarbejdet med lande udenfor EU og generelt forbedre migrationsstyringen på sigt.

Pakken indeholder blandt andet en strømlining af det eksisterende direktiv om indrejse- og opholdsregler for tredjelandsborgere til EU med henblik på at gøre reglerne enklere for ansøgere og arbejdsgivere. Kommissionen foreslår desuden at sikre et bedre match mellem kvalifikationer og arbejdsmarkedets behov.

Kommissionen har også fremsat forslag til foranstaltninger, der skal hjælpe flygtninge fra Ukraine ind på det europæiske arbejdsmarked.

Danmark er ikke omfattet af direktivet og samarbejdet på dette felt som følge af det retlige forbehold. FH vil følge forslaget nøje for at sikre, at der ikke er smuthuller i forhold til social dumping.

FH inviterer til gå-hjem-møde om forsvarsforbeholdet

FH afholder den 10. maj kl. 16:30 – 18:30 et gå-hjem-møde om forsvarsforbeholdet på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70, København.

Mødet bliver åbnet og afrundet af FH’s formand Lizette Risgaard. Der vil være deltagelse af Forsvarsminister Morten Bødskov, Lykke Friis fra Tænketanken Europa og Lars Bangert Struwe fra Tænketanken Atlantsammenslutningen. Der vil også være en paneldebat med repræsentanter fra partierne bag det nationale kompromis om dansk sikkerhedspolitik samt Enhedslisten og Dansk Folkeparti.

På gå-hjem-mødet vil der være fokus på, hvilken betydning forsvarsforbeholdet og afstemningen har for danske lønmodtagere.

FH ønsker at bidrage til, at debatten om afstemningen om forsvarsforbeholdet bliver tilgængelig, saglig og oplysende. FH anbefaler selv et ja til at afskaffe forsvarsforbeholdet den 1. juni.

I FH mener vi, at Danmark skal tage medansvar for den europæiske sikkerhed og stå side om side med vores alliance- og samarbejdspartnere i Europa. Vi har set, hvordan krigen i Ukraine påvirker danske lønmodtagere. Både fordi den fred og stabilitet vi har taget for givet nu bliver udfordret, men også fordi krigen og sanktionerne påvirker både Danmarks og den enkelte danskers økonomi. Læs mere og tilmeld dig her.

Læsetips

EIGE har præsenteret et statistisk overblik over kønsbalance i politik i 2021.

Bruegel har fået lavet en ekstern rapport om grønne offentlige indkøb. Er der et værktøj i den europæiske grønne aftale værktøjskasse, der er blevet forsømt?

Det sker

2.–5. maj – Plenarforsamling

Europa-Parlamentet holder plenarforsamling, hvor bl.a. Ukraine og EU-strategi for fremme af uddannelse af børn i verden er på dagsordenen. Se dagsordenen her.

4. maj – ØSU

ØSU holder en online, offentlig høring om anstændigt arbejde over hele verden. Læs mere her.

FH ønsker alle en god 1. maj.