På udvalgsmødet i Europa-Parlamentets beskæftigelsesudvalg i torsdags blev et nyt ambitiøst kommissionsdirektiv, der skal forbedre arbejdsvilkår og -rettigheder for platformsbeskæftigede personer, debatteret.

Direktivet indeholder forslag til en formodningsregel, således at der bliver klarhed omkring disse personers beskæftigelsesstatus. Direktivet indeholder desuden forslag til at regulere anvendelsen af algoritmer som ledelsesværktøj.

Under debatten var der stor enighed om, at EU skal sikre, at platformsarbejdere i hele Europa har de samme arbejdsvilkår.

Ansvaret skal flyttes til platformen

Ludovic Voet fra ETUC lagde vægt på, at det er vigtigt med omvendt bevisbyrde, så ansvaret flyttes fra den enkelte arbejdstager over på platformen. I forlængelse heraf fremhævede Max Ubbe fra Kommissionen, at platforme, som falder under definitionen som arbejdsgiver, skal overholde kravene som arbejdsgiver.

Det næste skridt er, at beskæftigelsesudvalget i Parlamentet fremsætter ændringsforslag til Kommissionens forslag. Det forventes, at Parlamentet stemmer om forslaget til december.

FH bakker op om korrekt klassificering

FH bakker op om direktivet, som kan bidrage til en korrekt klassificering af platformsbeskæftigede i Europa.

Netop klarhed omkring beskæftigelsesstatus er en forudsætning for den danske arbejdsmarkedsmodels effektive virkning.

FH bakker ligeledes op om EU-regulering af algoritmeledelse og så gerne, at reguleringen blev bredt mere generelt ud til at gælde alle områder af arbejdsmarkedet, hvor ledelse overlades fra mennesker til en app, der anvender algoritmer og kunstig intelligens, og ikke blot platformsområdet.