De digitale platforme må indstille sig på, at hvis de ønsker at operere på det danske arbejdsmarked, så skal de respektere den danske model, tilbyde deres ansatte job på ordnede danske vilkår og betale skat.

”Det giver ingen mening, at vi som samfund skal acceptere, at virksomheder bygger deres strategi på ikke at betale skat og fratage lønmodtagerne alt fra overtidsbetaling til løn under sygdom og til feriepenge”, siger Lizette Risgaard, der bakker helt op om regeringens princip om, at arbejdstagerrettigheder skal beskyttes – også på digitale platforme.

Erhvervsstøtte kræver, at man følger reglerne

Der har de senere år været eksempler på virksomheder, der har påtvunget deres medarbejdere en status som selvstændige uden ordentlig løn, ret til pauser eller rettigheder i forhold til sygdom, ferie, barsel og meget andet. Det er en forretningsmodel, hvor lønmodtagerne ikke kan tjene en anstændig løn, og derfor mener FH ikke, at den type virksomheder skal nyde godt af fx erhvervsstøtteordningerne.

”Virksomhederne skal selvfølgelig give deres ansatte ordentlige vilkår. Når den offentlige sektor køber varer og tjenesteydelser, skal en række forhold være i orden. På samme vis bør der naturligvis stilles krav om ordentlige løn- og arbejdsvilkår for medarbejderne og styr på skatten, når det offentlige støtter startups eller vækst i private virksomheder med kapital og know how,” siger Lizette Risgaard.

Gode vilkår kommer ikke af sig selv

Lizette Risgaard pointerer, at rettighederne på det danske arbejdsmarked ikke er kommet af sig selv, men er resultatet af vedholdende arbejde i den danske fagbevægelse.

”Det er afgørende, at vi står sammen om at sikre ordentlige forhold for lønmodtagerne. For vores rettigheder som lønmodtagere er hele tiden under pres – fx fra digitale platforme. Derfor kan jeg ikke understrege nok, hvor vigtigt det er, at alle organiserer sig i rigtige fagforeninger, der hver dag kæmper for lønmodtagernes rettigheder”, siger Lizette Risgaard.

FH’s formand ser frem til at bidrage til løsninger, hvor der både er plads til virksomheder, der yder smarte digitale løsninger og til ordentlige løn og arbejdsforhold. 

Link til regeringens hvidbog