Rusland har invaderet Ukraine, krigen har fordrevet ukrainerne fra deres hjem, og der kommer tusindvis af flygtninge til Danmark.

Regeringen, Fagbevægelsens Hovedorganisation, DA, AC, KL og Danske Regioner er enige om, at Danmark har et særligt ansvar for at hjælpe de personer, der er fordrevet fra Ukraine, med at finde et sted at bo, få børn i daginstitution og skole samt modtage de nødvendige sundhedstilbud. Og når det grundlæggende er på plads skal de ukrainske flygtninge have hurtig adgang til det danske arbejdsmarked.

Vi vil gøre vores til, at ukrainerne får mulighed for at blive vores nye kolleger og en del af samfundet.

LIZETTE RISGAARD

Regeringen og arbejdsmarkedets parter nedsætter derfor et ambitiøst partnerskab med inddragelse af virksomheder og frivillige organisationer, der skal sikre en hurtig og farbar vej til det danske arbejdsmarked for fordrevne ukrainere.

”Vi står i en helt særlig situation med krig i Europa, og med partnerskabet giver vi hinanden håndslag på, at regeringen og arbejdsmarkedets parter sammen vil arbejde for hurtig og god velkomst på de danske arbejdspladser. Vi vil gøre vores til, at ukrainerne får mulighed for at bliver vores nye kolleger og en del af samfundet”, siger formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation Lizette Risgaard.

”Vi skal sikre den nødvendige adgang til afklaring af kompetencer, opkvalificering til job og ret til gratis danskundervisning. Og vi skal sikre, at bøvl og bureaukrati ikke står i vejen. Det er en bunden opgave, og det skal lykkes”, siger formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation Lizette Risgaard.

Ingen ved lige nu, hvor stor flygtningestrømmen bliver, men vi står helt sikkert overfor en kæmpe opgave, som kræver ydmyghed og samarbejde.

LIZETTE RISGAARD

”Ingen ved lige nu, hvor stor flygtningestrømmen bliver, men vi står helt sikkert overfor en kæmpe opgave, som kræver ydmyghed og samarbejde. Med partnerskabet lover vi hinanden, at vi vil gøre vores for at rydde forhindringer af vejen for, at ukrainerne kan komme i arbejde på en ordentlig og værdig måde.”

Partnerskabet vil have fokus på

God modtagelse i Danmark: Ukrainske borgere skal have hjælp til at starte en hverdag i Danmark, herunder hjælp til praktiske udfordringer og integration på arbejdsmarkedet og i det danske samfund.

Hurtig kompetenceafklaring: Tilrejsende ukrainere skal have hjælp til fx at udarbejde CV og få vurderet kompetencer.

Jobbank: Der skal formidles stillingsopslag fra virksomheder, der har ledige jobs. Jobsøgende ukrainere skal nemt have adgang til at finde job, og kommunerne skal hjælpe med at matche.

Mulighed for danskundervisning: Et større kendskab til det danske sprog er væsentligt for at kunne gebærde sig i det danske samfund og på arbejdsmarkedet.

Fokus på opkvalificering: Ukrainerne får adgang til korte kurser, som kan hjælpe dem med at få foden inden for på det danske arbejdsmarked. Partnerskabet arbejder også på at lave forløb målrettet brancher med gode jobmuligheder som fx hotel- og restauration, industri og social- og sundhedsområdet.

Mulighed for igu-forløb: Ukrainere skal have adgang til at deltage i igu-ordningen for hurtigst muligt kan få en hjælpende hånd til at komme i arbejde.

Fokus på ordentlige arbejdsvilkår: Ansættelse af ukrainske borgere skal ske efter almindelige danske løn- og ansættelsesvilkår m.v.

Partnerskabet vil løbende mødes og følge op på arbejdet.