Ny strategi skal gøre europæiske produkter grønnere

Grøn omstilling og et godt arbejdsmiljø kan og skal gå hånd i hånd, og vi skal fremme og udnytte potentialer for et bedre arbejdsmiljø, ligesom vi skal forebygge og undgå arbejdsmiljømæssige risici.

Det gælder også i forbindelse med den pakke af forslag til den cirkulære økonomi, som Kommissionen endelig kunne løfte sløret for onsdag, og som skal gøre grønne og bæredygtige produkter til normen i EU.

Det skal blandt andet ske ved at fremme cirkulære forretningsmodeller og ved at styrke forbrugerne i den grønne omstilling, så de bliver bedre rustede til at tage stilling til produkters miljø- og klimapåvirkning.

Cirkulær økonomi handler om at overgå fra lineær produktion, hvor der produceres og smides væk, til produktionsformer, hvor materialer bevares i et kredsløb, og hvor behovet for nye råmaterialer mindskes. I ét af initiativerne fra Kommissionen lægges der fx op til, at produkter gøres mere holdbare, pålidelige, genbrugelig og nemmere at vedligeholde.

Omstillingen af kendte forretningsmodeller og introduktionen af nye produkter vil medføre nye ukendte risici, som vi først får viden om i takt med, at den grønne omstilling skrider frem. Derfor er det afgørende for FH, at både national og europæisk lovgivning indeholder garantier for et godt arbejdsmiljø, hvor der tages hensyn til sikkerhed og sundhed.

Falske soloselvstændige skal have mulighed for at forhandle overenskomster

I mandags var ledende næstformand Margrethe Vestager inviteret til udvalgsmødet i Parlamentets beskæftigelsesudvalg. Her skulle hun deltage i en debat om Kommissionens udkast fra december 2021 til retningslinjer for anvendelsen af EU’s konkurrencelovgivning på kollektive aftaler vedrørende arbejdsvilkår for selvstændige uden ansatte.  

For Vestager var det vigtigt at pointere, at EU ikke vil regulere nationale forhold vedrørende kollektive aftaler, og at det skal sikres, at Kommissionens retningslinjer ikke begrænser muligheden for at indgå kollektive aftaler. Kommissionen sigter heller ikke mod at skabe en tredje kategori, som ligger mellem lønmodtager og selvstændige. Man er enten arbejdstager eller selvstændig, men soloselvstændige, som kan sidestilles med en lønmodtager, skal også have ret til at forhandle, forklarede Vestager.

Debatten gik dernæst på vigtigheden af overenskomstforhandlinger, da disse er et redskab til at sikre, at soloselvstændige har de rette værktøjer til at påvirke deres arbejdsvilkår og -rettigheder.

De foreslåede retningslinjer har udelukkende til hensigt at sikre, at konkurrenceretten ikke står i vejen for de reelle soloselvstændiges adgang til at forhandle, forsikrede Vestager. For FH er det afgørende, at der ikke skabes en tredje kategori på arbejdsmarkedet.

Udkastet til retningslinjerne har allerede være i høring. Der er indsendt 220 bidrag til udkastet. De endelige retningslinjer forventes at blive offentliggjort til sommer.

ILO står sammen med Ukraine

ILO har vedtaget en resolution om Ruslands aggression mod Ukraine. 47 ILO-medlemslande står bag resolutionen, som udtrykker store bekymringer over forholdene i Ukraine. Det gælder bl.a. forholdene for civile ukrainere og ukrainske medarbejdere, som risikerer livet, hvis de fortsætter med at arbejde. Resolutionen lægger også vægt på det store antal internt fordrevne, samt på alle de ukrainere der må flygte fra deres hjem.

Yderligere fremhæves det, at den fortsatte aggression fra den russiske føderation, støttet af Hvideruslands regering, går imod ILOs formål og imod de værdier, ILO er baseret på.

Resolutionen blev vedtaget af ILO’s styrende organ med 42 stemmer for, 2 stemmer imod, mens 8 undlod at stemme. Det blev samtidig besluttet, at ILO midlertidigt skal stoppe det tekniske samarbejde med Rusland med undtagelse af den humanitære assistance.

Læsetips

CEDEFOP har præsenteret en rapport, der undersøger EU’s høje ambitionsniveau for videreuddannelse set i forhold til voksnes motivation for videreuddannelse.

Bruegel har fremlagt en rapport om bedre pension for selvstændige i EU.

Det sker

4.-7. april – Europa-Parlamentet
Parlamentet holder plenarforsamling, hvor bl.a. Ukraine og vurderingsrapporten fra FN’s Mellemstatslige Panel om Klimaændringer er på dagsordenen. Også forhandlingsmandatet til trilogen vedr. direktivforslaget om løntransparens kommer til afstemning. Læs mere her.

6.-7. april – OECD
OECD holder en global konference om en bedre fremtid for sundheds- og frontpersonale samt andre essentielle arbejdere. Læs mere om konferencen her.

8. april – Kommissionen
Kommissionen holder webinar om initiativet ’Europæiske borgere’. Webinaret handler om, hvordan civilsamfundsgrupper kan anvende initiativet. Læs mere her.

8. april – ØSU
ØSU har en offentlig høring om ansættelse af mennesker med handikap. Tilmeld dig høringen her.