Arbejdet med mennesker kan være meningsfuldt, men det kan også indebære risici for medarbejdernes helbred.

Med den nye vejledning ønsker Arbejdstilsynet at hjælpe virksomheder med at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø og forebygge negative konsekvenser som stress.

Direktør i Arbejdstilsynet, Sine Frederiksen, udtaler: “Arbejdet med mennesker, der har det svært eller udviser udfordrende adfærd, kan være både meningsfuldt og berigende.

Konkret hjælp at hente

Men det stiller også store følelsesmæssige krav til medarbejderne, og her skal arbejdsgiveren være opmærksom på deres ansvar for et godt psykisk arbejdsmiljø. Arbejdstilsynets vejledning giver konkret hjælp til, hvordan man kan håndtere høje følelsesmæssige krav på arbejdspladsen.”

Vejledningen præsenterer en række centrale og konkrete tiltag, som arbejdsgivere kan implementere sammen med deres medarbejdere.

Her er de vigtigste tiltag:

Her er de vigtigste tiltag:

  • Fælles afklaring af den bedste måde at hjælpe de mennesker, man arbejder med, samtidig med at man tager hensyn til sig selv. Det er afgørende at finde en fælles tilgang til opgaverne.
  • Sikring af, at medarbejderne har de nødvendige kompetencer og tid til at håndtere opgaver, der kræver særlig følelsesmæssig indsats.
  • Skabe plads til, at medarbejderne kan tale med deres leder og kollegaer om de følelsesmæssige belastninger, de oplever i deres dagligdag, f.eks. gennem møder, supervision og overlappende vagter.

LÆS HELE VEJLEDNINGEN: Høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker

Vejledningen er den femte og sidste i rækken af AT-vejledninger om psykisk arbejdsmiljø, der er tilknyttet bekendtgørelsen om psykisk arbejdsmiljø, der trådte i kraft den 1. november 2020.

Næste mål er, at vi også skal have en øget anerkendelse af stress og andre psykiske arbejdsskader i Danmark. Det kæmper jeg og mine kolleger i fagbevægelsen videre for!

MORtEN SKOV

Fungerende formand i FH, Morten Skov, udtaler:

“I FH har vi længe kæmpet for at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø i Danmark for alle, og det er vigtigt, at vi forebygger det effektivt, f.eks. med grundig oplæring, viden og støtte til medarbejderne.

Derfor er det også rigtigt godt, at vi nu har fået en helt ny vejledning fra Arbejdstilsynet om netop høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker.

Jeg håber, at den bliver et godt redskab til arbejdsgiverne – men også til de mange arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter og ledere, som savner konkret vejledning til at forebygge psykisk nedslidning.

Næste mål er, at vi også skal have en øget anerkendelse af stress og andre psykiske arbejdsskader i Danmark. Det kæmper jeg og mine kolleger i fagbevægelsen videre for”, slutter Morten Skov.

Flere vejledninger fra Arbejdstilsynet

Som ovenfor nævnt findes yderligere fire AT-vejledninger til bekendtgørelsen om psykisk arbejdsmiljø – en om ”Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane”, en om ”Vold”, en om “Stor arbejdsmængde og tidspres” og en om “Uklare og modstridende krav i arbejdet”.

Senere på året vil Arbejdstilsynet lancere en kampagne der stiller skarpt på gode råd og konkrete værktøjer, der kan forebygge stress, når det handler om høje følelsesmæssige krav.

LÆS HELE VEJLEDNINGEN: Høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker

TEMA

INGEN SKAL DØ AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

Antallet af alvorlige ulykker på det danske arbejdsmarked stiger og stiger!

Arbejdsulykker
Arbejdsulykker
Arbejdsulykker
Det mener Dan Henriksen, der i 2002 blev bombarderet med asbest under en nedrivning. Uden maske eller andet beskyttelsesudstyr. I dag er han på vej til at dø af lungehindekræft “og jeg er ikke den eneste eller den sidste”, siger den tidligere blikkenslager, som opfordrer politikerne til hurtigst muligt at få kortlagt og fjernet al asbest i Danmark.
DØDSULYKKE
DØDSULYKKE
DØDSULYKKE
Søndag 07. maj 2023 har en 53-årig mand mistet livet i en alvorlig arbejdsulykke på teglværket Strøjer Tegl. Fyns Politi bekræfter ulykken, og virksomheden Egernsund Wienerberger, der for nyligt har overtaget Strøjer Tegl, har også bekræftet hændelsen.
Arbejdsulykker
Arbejdsulykker
Arbejdsulykker
Dødsulykke på Danish Crowns slagteri: Ingen redning mulig trods helikopterevakuering