Normalt er forår forbundet med optimisme og munterhed, men ikke dette års forårsprognose fra Europa-Kommissionen. 

I følge den netop offentliggjorte forårsprognose forventer Kommissionen, at EU’s økonomi skrumper med 7,5 pct. i år, for så at vokse med ca. 6 pct. i 2021.

Danmark har brug for, at EU kommer på banen med en ambitiøs genopretningsplan hurtigst muligt, siger næstformand i FH

Bente Sorgenfrey.

Vækstfremskrivningerne for Europa er blevet nedjusteret med omtrent ni pct.-point i forhold til prognosen fra sidste efterår. Så sent som i februar 2020 forventede Kommissionen en vækst i den europæiske økonomi på 1,2 pct. 

Også de europæiske arbejdsmarkeder er i frit fald. 

Ledigheden stiger i følge prognosen, skønt kortfristede arbejdsmarkedsordninger, løntilskud og likviditetsstøtte til virksomhederne har bidraget til at holde hånden under mange lønmodtagere og arbejdspladser i Danmark og resten af Europa på den korte bane.

Ledigheden rammer skævt i Europa

I Europa som helhed forventes ledigheden at stige fra 6,7 pct. i 2019 til 9 pct. i 2020 for derefter at falde til ca. 8 pct. i 2021. 

Kommissionen forventer, at ledigheden rammer skævt i Europa. De lande med mange midlertidige ansættelser, eller hvor mange job er afhængige af turismen, fx i Sydeuropa, forventes at blive hårdt ramt. 

I forhold til Danmark forventer Kommissionen, at ledigheden stiger fra 5,0 pct. i 2019 til 6,4 pct. i år. I Spanien forventes ledigheden at stige til ca. 19 pct. i år. 

Genopretning bliver hård og ujævn

Udsigterne for genopretningen af den europæiske økonomi er ikke munter læsning. Det eneste sikre er, at den bliver hård og ujævn.

Hvordan de enkelte lande kommer på fode igen afhænger ifølge Kommissionen meget af, hvordan de kom ind i COVID-19 krisen.

Fx hvor velfungerende var arbejdsmarkederne, og hvordan reagerede de enkelte lande med hjælpepakker og løntilskudsordninger.

Rigtig mange danske arbejdspladser afhængige af, at vores virksomheder får eksportordrer ind fra resten af Europa. Her er udsigter lige nu ikke gode

Bente Sorgenfrey

Kommissionen peger på en såkaldt U-formet genopretning, men understreger, at ”Grundet EU-økonomiernes indbyrdes afhængighed vil dynamikken i genopretningen i hver medlemsstat også påvirke genopretningen i andre medlemsstater”.

Danmark bedre rustet til genopretning i forhold til Sydeuropa

– Vi er på flere måder bedre rustet til genopretningen af vores arbejdsmarkeder end de store lande i fx Sydeuropa, som blev hårdt ramt af COVID-19.

I midlertidig er rigtig mange danske arbejdspladser afhængige af, at vores virksomheder får eksportordrer ind fra resten af Europa. Her er udsigter lige nu ikke gode.

Derfor er genopretningen af Europa en fælles udfordring, hvor vi også i Danmark har brug for, at EU kommer på banen med en ambitiøs genopretningsplan hurtigst muligt, siger næstformand i FH, Bente Sorgenfrey.

Læs også: Europa-Kommissionens forårsprognose for den europæiske økonomi