Eurogruppen fik to uger til at finde en løsningsmodel på de økonomiske instrumenter, som alle kan bakke op om.

Imidlertid godkendte cheferne, at der kan slækkes på de strenge krav, som EU’s Stabilitets- og Vækstpagt normalt stiller til medlemslandenes offentlige finanser.

Det sker for at give mere fleksibilitet til medlemslandene i en tid, hvor det er afgørende at afbøde de økonomiske og sociale konsekvenser af COVID-19-krisen.

Det drejer det sig om at redde menneskeliv, men også arbejdspladser, og derfor er det godt, at vi får grønt lys til at føre en ekspansiv finanspolitik

Bente Sorgenfrey

Konkret har EU iværksat nødundtagelsen i EU’s Stabilitets- og Vækstpagt.

Det drejer sig om undtagelsen fra reglen om, at underskuddet på landenes offentlige finanser højst må udgøre 3 pct. af BNP. Det betyder reelt, at landene kan pumpe de penge ud i samfundet, som der er behov for.

Danmark er i gang i lighed med andre lande med lønkompensationsordninger og støtte til virksomheder.

Grunden til, at det kan lade sig gøre er, at COVID-19-krisen er helt ekstraordinær og uden for de enkelte medlemslandes kontrol, samtidig benytter landene sig af fleksibiliteten i EU’s statsstøtteregler. 

Det drejer sig om at redde menneskeliv

– Det kommer til at koste kæmpe summer at sikre vores sundhedssystemer og beskytte lønmodtagerne mod tab af indkomst.

Det drejer sig om at redde menneskeliv, men også arbejdspladser, og derfor er det godt, at vi får grønt lys til at føre en ekspansiv finanspolitik, siger næstformand Bente Sorgenfrey.

Europa gennemlever i disse uger den værste krise i EU’s historie. Men de sociale og økonomiske konsekvenser af COVID-19 kan blive uoverskuelige, hvis EU ikke allerede nu ser fremad.

Jeg håber, at EU og politikerne i Europa har lært af finanskrisen. Vi kan ikke spare os ud af denne krise

Bente Sorgenfrey

Derfor opfordrede stats- og regeringscheferne EU-Kommissionen til sammen med øvrige institutioner at udarbejde en handlingsplan for, hvordan Europa i fællesskab kommer ud på den anden side. 

Vi skal have konkrete initiativer på bordet

– Jeg håber, at EU og politikerne i Europa har lært af finanskrisen. Vi kan ikke spare os ud af denne krise. Det drejer sig om vores fremtid, og derfor skal Europa stå sammen og løfte i fællesskab.

Vi skal have konkrete initiativer på bordet, som har en stor og hurtig effekt på beskæftigelsen. Den store finanspolitiske kanon skal bruges i denne svære tid, siger næstformand Bente Sorgenfrey.

Læs mere om stats- og regeringschefernes møde den 26. marts 2020