Stats- og regeringscheferne i EU har den 17. marts 2020 haft krisemøde om håndteringen af de sociale, sundhedsmæssige og økonomiske udfordringer i forbindelse med COVID-19 krisen i Europa.

De har godkendt de kriseinitiativer som Kommissionen og finansministrene har forslået de sidste dage.

Kun ved at stå sammen kan vi dæmme op for de enorme sociale og økonomiske flodbølger, der følger i kølvandet af COVID-19

Bente Sorgenfrey

Det drejer sig blandt andet om at stoppe smitten i at sprede sig gennem en 30 dages midlertidig lukning af EU’s ydre grænser og samtidig sikre, at de indre grænser er åbne for fragtkorridorer af f.eks. fødevarer samt at pendlere har mulighed for krydse grænserne for at komme på arbejde.

Desuden skal der sikres samarbejde omkring medicinsk udstyr, forskning og udvikling af vaccine.

Der skal desuden ske en beskyttelse af lønmodtagerne mod tab af job og indkomst. Derudover skal medlemslandene kunne yde direkte tilskud eller lån til virksomheder i krise og dermed sikre arbejdspladser på den lange bane. Desuden skal der sikres fleksibilitet i EU’s krav til medlemslandenes budgetter.

“Kun ved at stå sammen kan vi dæmme op for de enorme sociale og økonomiske flodbølger, der følger i kølvandet af COVID-19.

I fagbevægelsen opfordrer vi til, at EU tager samtlige redskaber i værktøjskassen i brug for at beskytte lønmodtagerne mod tab af job og indkomst og sikre, at både EU og den danske regering kan holde hånden under vores arbejdspladser og ikke mindst sundhedssektor” siger næstformand Bente Sorgenfrey

Nu skal alle de aftalte tiltag føres ud i livet og i næste uge den 26. og 27. marts samles stats- og regeringscheferne igen for at vurdere situationen. 

Læs mere om krisemødet i Det Europæiske Råd, åben linket til Rådets hjemmeside