Den danske regering præsenterede i går en række tiltag, blandt andet en hjælpepakke på 125 mia. kr., som skal hjælpe virksomheder og lønmodtagere, der risikerer at blive hårdt ramt af konsekvenserne af corona pandemien.

Sådan er det ikke nødvendigvis i mange andre europæiske lande.

Det er jo katastrofalt, fordi det kan betyde, at smitten spredes hurtigere og dermed lægger samfund ned og presser sundhedsvæsenet ud over kapacitetsgrænsen, siger Bente Sorgenfrey.

Bene Sorgenfrey, Næstformand FH

Lande har skåret voldsomt i sygedagpenge

Den europæiske faglige Hovedorganisation (EFS), som FH er medlem af, har med henvisning til en rapport fra EU-Kommissionen gjort opmærksom på, at rigtig mange lande har skåret voldsomt i betingelserne for at modtage sygedagpenge. Det gælder både selve satserne og det antal dage, man kan modtage dagpenge i.

Som eksempel fortæller EFS, at det i Ungarn har betydet, at antallet af personer på sygedagpenge er faldet med 50 pct. i perioden 2005 til 2013. 

Syge fortsætter med at gå på arbejde

Manglende indtægt under sygdom har haft den konsekvens, at syge fortsætter med at gå på arbejde.

”Det er jo katastrofalt, fordi det kan betyde, at smitten spredes hurtigere og dermed lægger samfund ned og presser sundhedsvæsenet ud over kapacitetsgrænsen, siger Bente Sorgenfrey.

Derfor har EFS netop vedtaget en kraftig opfordring til EU-Kommissionen og til regeringerne i medlemslandene med fire konkrete anbefalinger:

  • At alle lønmodtagere skal kunne være fraværende fra jobbet uden at risikere at blive afskediget eller miste indtægt
  • At alle lønmodtagere, der mister indkomst, mens de er hjemsendt eller i karantæne, skal have ret til en økonomisk kompensation
  • At der investeres i en styrkelse af de offentlige sundhedsvæsener og sundhedspersonalet
  • At de finanspolitiske regler slækkes, og at der udløses økonomisk hjælp til de hårdest ramte lande

FH’s næstformand, Bente Sorgenfrey, som er vicepræsident i EFS, har været med til at vedtage opfordringerne, og hun opfordrer den danske regering til at være opmærksom på den situation, mange lønmodtagere i EU bringes i, og bidrage til at rejse problemstillingen i Rådet og over for Kommissionen.

”EU og medlemslandende bliver nødt til at tage EFS’ bekymringer alvorligt og sikre, at de konkrete forslag bliver drøftet både i EU’s institutioner og i de enkelte EU-lande. Man er nødt til at finde løsninger, som kan sikre, at de syge og smittede ikke tvinges til at gå på arbejde, fordi de ellers ikke kan få hverdagen til at hænge sammen økonomisk”, siger Bente Sorgenfrey.

EFS har gjort opmærksom på nye sider af krisen

”Det er rigtig godt, at de relevante ministre på EU-plan sørger for at koordinere deres indsats i bestræbelserne på at håndtere den kritiske sundhedssituation, vi befinder os i.

Jeg har noteret, at stats- og regeringscheferne på deres møde den 10. marts blev enige om at  sikre støtte til virksomheder i berørte sektorer og deres ansatte. Nu har vi fra EFS’ side gjort opmærksom på nye sider af krisen, og dem, håber jeg, der også bliver taget højde for”, siger hun.

Det bør desuden sikres, at de langsigtede konsekvenser af corona krisen ikke får negative konsekvenser for beskæftigelsen, i både den offentlige og private sektor.