Forestil dig, at du er på ferie og bliver sat i karantæne på dit hotelværelse i ugevis pga risiko for corona smitte. Risikerer du at blive fyret? Eller mister du din løn?

”Hvis du tager på ferie til fx Tenerife, kan du ikke blive fyret fra dit job, hvis du bliver tilbageholdt i karantæne og derfor ikke kan møde på arbejdet efter ferien. Karantænen vil blive vurderet som ”force majeure”, og hermed er du uden skyld i den situation, du befinder dig i”, siger FH’s chefjurist Peter Nisbeth.

Han tilføjer dog, at du ikke kan regne med at få løn i de dage, hvor du bliver væk fra dit arbejde ud over ferieperioden.

Følg myndighedernes anvisninger

Besøg: Sundhedsstyrelsen.dk

  • Spørgsmål og svar
  • Beskyt dig selv og andre
  • Sundhedsstyrelsens råd til befolkningen
  • Fælles Hotline
  • Vejledning til arbejdspladser og virksomheder

”En medarbejder er under normale omstændigheder kun berettiget til løn under fravær, hvis vedkommende er syg. Men det er medarbejderen jo ikke nødvendigvis, hvis han/hun ”blot” er i karantæne. Her vil jeg dog mene, at hvis myndighederne vurderer, at du er i risiko for at være syg, og derfor sætter dig i karantæne, så bør du også have løn eller sygedagpenge, Men det er usikkert, hvordan man skal se på karantæne, som er til for at forebygge smitte”, siger Peter Nisbeth. 

Han tilføjer, at hvis man er syg i sin karantæne – og det er uanset om, man er smittet af corona eller bare har en almindelig virus, så er man ifølge de generelle regler berettiget til løn eller dagpenge, da sygdom er lovlig fraværsgrund.

Det samme, mener han, bør gælde for nære pårørende.

”Hvis en nær pårørende sættes i karantæne i sit eget hjem eller et andet sted, fordi vedkommende bor sammen med én, der er blevet smittet med corona, må det formentlig sidestilles med, at man selv er syg, og man er hermed berettiget til løn i karantæneperioden, siger Peter Nisbeth.

Hvad hvis du er taget på ferie til et område, hvor myndighederne har frarådet at tage hen?

Hvis du mod myndighedernes anvisning alligevel tager på ferie i et område, hvor der er smittefare, så bringer du dig i risiko for, at det kan blive opfattet som misligholdelse af dit ansættelsesforhold. Nemlig, hvis det ender med, at du på den baggrund ikke kan møde på arbejde efter ferien. Derfor er det vigtigt at følge myndighedernes anvisninger, siger Peter Nisbeth.

Hvad hvis du bliver sendt på tjenesterejse af din arbejdsgiver og bliver sat i karantæne? Får du så løn?

”Ja, hvis du er sendt af sted på tjenesterejse af din arbejdsgiver og bliver sat i karantæne på grund af smittefare, har du krav på at få din løn i karantæneperioden. Her har arbejdsgiveren ansvaret, da det var vedkommende, der traf beslutningen om at sende dig af sted på tjenesterejse, siger Peter Nisbeth.

Hvad hvis din arbejdsgiver sender dig hjem, fordi han er bange for, at du smitter dine kolleger?

”Hvis din arbejdsgiver vælger at sende dig hjem, fordi du fx er forkølet, og han eller hun derfor vurderer, at du kan smitte dine kolleger, så skal din arbejdsgiver betale din løn. For her vurderer arbejdsgiveren på egen hånd – uden om myndighedernes anvisninger, at der er en risiko, og det må være for egen regning”, siger Peter Nisbeth.

Skal du arbejde hjemmefra, hvis du er i karantæne?

”Ja, hvis du ikke kan møde på arbejde, skal du i videst muligt omfang stå til rådighed for at udføre så meget som muligt af dit arbejde hjemmefra”, siger Peter Nisbeth. 

Hvad hvis du nægter at gå på arbejde af frygt for at blive smittet?

Hvis risikoen for at blive smittet på dit job er så konkret, at du kan anskueliggøre, at din ”sikkerhed, sundhed eller integritet” er truet, vil du kunne blive hjemme med løn. Men du løber selv risikoen for, at der ikke vurderes at være en konkret og nærliggende fare for dit helbred, og at du dermed ikke har krav på løn. siger Peter Nisbeth.

Hvad skal jeg generelt holde øje med?

”Det er afgørende, at du nøje følger myndighedernes anvisninger. Hvis du ikke gør det, risikerer du i yderste instans at miste både løn og job, siger Peter Nisbeth.