”Det er godt man tager fat på en genåbning af erhvervsuddannelserne,” siger Nanna Højlund, næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation.

”Desværre viser planen, at man har overset de vigtigste udfordringer på erhvervsuddannelserne, nemlig de mange der mister deres praktikplads, og dem der ikke kan få deres fag- eller svendeprøve”.

Undervisningsministeren har i dag fremlagt sin plan for en genåbning af ungdomsuddannelserne, herunder erhvervsuddannelserne. Her er linjen, at der ikke lukkes op for erhvervsuddannelserne.

Bortset fra EUX-elever på det studiekompetencegivende år på de merkantile uddannelser, som afslutter samlet gymnasial eksamen sommeren 2020, samt tekniske EUX-elever på sidste år af deres uddannelse for så vidt angår de gymnasiale fag

Vi vil meget gerne hjælpe ministeren med at sikre en genåbning af erhvervsuddannelserne, der både giver tryghed for elever og lærling og sikre, at vi har de nødvendige faglærte i fremtider

Nanna Højlund

Tre store problemer for erhvervsuddannelserne

De tre største problemer for erhvervsuddannelserne i forbindelse med Covid-19 krisen er for det første, at mange mister deres praktikplads som følge af afskedigelser.

For det andet at de, der har korte aftaler, der løber ud, ikke får restlæreaftaler. Normalt ville disse elever kunne fortsætte deres uddannelse i skolepraktik, men den er lukket ned.

Det betyder, at de er overladt til sig selv med stor risiko for at falde fra. For det tredje er der mange uddannelser, hvor skolen har udsat svendeprøven.

Disse elever har ingen garanti for at kunne få forlænget deres uddannelsesaftale og ved ikke, om de kan få mulighed for at dokumentere de praktiske færdigheder, der i sidste end skal sikre dem et job.

10.000 i overhængende fare for ikke at få prøvetid forlænget

Søren Heisel, forbundssekretær i 3F udtaler:” Vi står i en situation, hvor vi risikerer at tabe både 2, 3 og 4 årgange af lærlinge på gulvet, fordi de ikke får mulighed for at gøre deres praktikaftale færdig ude på en virksomhed. 10.000 elever er lige nu i deres prøvetid og er i overhængende fare for ikke at blive forlænget.

Det vil være helt gratis for virksomhederne, at sige ”tak for denne gang”. Samtidig bliver det svært for de cirka 25.000 unge, der er ved at afslutte grundforløb 2 at få en praktikplads.

Og så er de 8.245 elever, som er i gang med en ”kort uddannelsesaftale” altså en praktikaftale i en begrænset periode – hvor går de hen, når deres aftale udløber? Jeg er oprigtigt bekymret for, at erhvervsuddannelsessystemet vil lide uoprettelig skade – både på det korte og lange sigt”

Umuligt at finde digital løsning for erhvervsuddannelserne

Hvor de gymnasiale elever i mange tilfælde kan erstatte den traditionelle undervisning og endda eksamener med digitale løsninger, går dette ikke på erhvervsuddannelserne.

Både hvad angår svendeprøverne og skolepraktikken er eleverne her helt afhængige af at kunne løse opgaver i praksis i et værksted. Her er digitale løsninger ikke mulige.

Kasper Palm, forbundssekretær Dansk Metal udtaler: ”Alt for mange unge på erhvervsuddannelserne står i en rigtig træls situation. Et fag- eller svendeprøvebevis giver både stolthed og en faglighed, som vi ikke kan undvære i vores samfund, og vi mener det skal tages med i genåbningen af ungdomsuddannelserne – for alles skyld.”  

I første omgang bør der laves løsninger for de elever, der står med den største usikkerhed i forhold til at kunne gennemføre deres uddannelse. Ellers må man frygte, at vi taber mange tusinde erhvervsuddannelseselever.

Det er faglærte, vi kommer til at mangle i fremtiden. Det er vigtigt, at skolerne gør deres yderste for at sikre, at de unge nu og efter krisen kan gennemføre deres uddannelse. 

Vigtigt at skolerne gør deres yderste

Kim Simonsen, forbundsformand i HK udtaler: ”Skolerne har gjort et kæmpe stykke arbejde for at hjælpe eleverne – og lærerne har arbejdet hårdt for at udvikle digitale forløb på både grundforløb og på hovedforløb.

Vi har derfor også en klar forventning om, at skolerne gennemfører langt de fleste eksamener og fagprøver digitalt”, siger HK’s forbundsformand Kim Simonsen og fortsætter,

”Men det er også afgørende, at der arbejdes med at øge kapaciteten i skolepraktikcentrene, så de er klar til et ekstraordinært ryk-ind efter sommerferien, hvor mange merkantile elever skal i gang med deres hovedforløb uden helt så mange praktikpladser som normalt”.

Klare anbefalinger til undervisningsministeren

Derfor er det nødvendigt, at ministeren sammen med arbejdsmarkedet parter tager fat på at løse de store udfordringer, som erhvervsuddannelserne står overfor på kort og lidt længere sigt.

”Vi vil meget gerne hjælpe ministeren med at sikre en genåbning af erhvervsuddannelserne, der både giver tryghed for elever og lærling og sikre, at vi har de nødvendige faglærte i fremtider” siger Nanna Højlund. 

Derfor er fagbevægelsens anbefaling til ministeren, at hun her og nu:

  • Pålægger skolerne i videst muligt omfang at gennemføre de udsatte svendeprøver samt genoptage den normale svendeprøveaktivitet
  • Starter en genåbning af skolepraktikken så vi kan fastholde de mange der mister deres praktikplads som følge covid-19

Men vi må også forudse store problemer når tusinder til sommer afslutter grundforløbet og skal have en praktikplads.

Derfor er det nødvendigt, at ministeren snarest starter samtaler med arbejdsmarkedets parter om initiativer til at styrke erhvervsuddannelserne og sikre nok praktikpladser til, at vi kan uddanne de faglærte, Danmark har behov for.