I går blev vi enige med arbejdsgiverne og regeringen om at justere trepartsaftalen, der skal hjælpe trængte virksomheder og sikre færrest mulige fyringer. Og nu skal hjælpepakkerne for alvor have lov til at flyve.

Det er klart, at virksomhederne kan blive ved med at efterspørge nye pakker og flere penge.

Alene siden begyndelsen af marts har omkring 50.000 meldt sig ledige. Og de skal hjælpes nu

Lizette Risgaard

Men nu skal de så bruge de hjælpepakker, der er lavet til erhvervslivet. Og så skal vi vende blikket mod de 10-tusindvis af danskere, som er blevet eller bliver arbejdsløse på grund af coronakrisen.

50.000 har meldt sig ledige

Alene siden begyndelsen af marts har omkring 50.000 meldt sig ledige. Og de skal hjælpes nu! 

Der har indtil nu i høj grad været fokus på at holde hånden under virksomhederne og beskæftigelsen. Der er givet både tilskud, garantier og likviditet for knap 300 mia. kr. – hvilket har været vigtigt og helt rigtigt.

Men nu er der ingen tvivl om, at næste spor i indsatsen mod coronakrisen er at holde hånden under de titusindvis af lønmodtagere, der på trods af hjælpepakker ender i arbejdsløshed. Mange står i en alvorlig situation, for de har jo ikke mulighed for at gå ud og finde et nyt job i den nærmeste fremtid. Derfor må vi gøre noget nu.

Coronadagpengene bør vedtages nu – for en tidsbegrænset periode – præcist som hjælpepakkerne til virksomhederne er for en periode. Der er brug for det!

Lizette Risgaard

FH foreslår bl.a. at dagpengesatsen hæves

FH foreslår konkret nye initiativer målrettet de arbejdsløse, soloselvstændige og freelancere:

  • Dagpengesatsen skal midlertidigt hæves fra i dag maksimalt 19.083 kr. om måneden og op til 25.000 kr. om måneden.
  • Selvstændige med enkeltmandsvirksomheder og freelancere skal have mulighed for at få dagpenge uden at skulle nedlægge deres virksomhed, som de skal i dag.
  • Optjeningskravet og indkomstkravet til dagpenge suspenderes midlertidigt, mod at de arbejdsløse melder sig ind i en a-kasse og bliver der mindst et år.

Den samlede pris for alt dette er rundt regnet 1 mia. Et tal, der ikke bør forskrække nogen politiker, som har nikket til og stillet hjælpepakker til rådighed for erhvervslivet for ca. 300 mia.

Coronadagpenge bør vedtages nu

Coronadagpengene bør vedtages nu – for en tidsbegrænset periode – præcist som hjælpepakkerne til virksomhederne er for en periode. Der er brug for det!

Ellers risikerer mange at skulle gå fra hus og hjem. I mange familier er begge allerede blevet sendt hjem eller fyret. Det går ikke. Derfor foreslår vi denne midlertidige løsning. 

For FH handler det om, at vi skal holde hånden under både virksomheder og lønmodtagere.

Husk også på, at alle de, der uforvarende bliver fyret – som ikke kan ’nøjes med’ at blive sat ned i løn og sendt hjem en periode, men afskediget – rent faktisk også har været og er med til at betale de hjælpepakker virksomhederne kan benytte. 

Så kære folketing – se nu sammenhængen og sørg også for en coronahjælpepakke for en tidsbegrænset periode til de som har mistet deres arbejde som følge af coronakrisen.