Lad mig starte med at slå fast, at jeg er en varm tilhænger af dansk EU-medlemskab. Jeg er også tilhænger af EU’s indre marked, som Danmark på mange måder nyder godt af.

Den frie bevægelighed for arbejdskraft og tjenesteydelser er grundlæggende principper i det indre marked. Det er fine, vigtige og gode principper, at arbejdskraften kan søge hen, hvor arbejdet er. Men – for der er et ”men” – så medfører den frie bevægelighed også udfordringer.

Et mindsteløns-direktiv vil være undergravende for den forhandlingsmodel, der er med til at sikre ordentlige arbejdsvilkår på danske arbejdspladser.

Bente Sorgenfrey, Næstformand i FH

Udfordringer med social dumping

Flere østeuropæiske lande oplever affolkning af unge og uddannede borgere. For os giver det udfordringer med social dumping inden for nogle brancher.

Det er et problem – ikke bare for dem, der oplever den sociale dumping og presset på deres lønninger – men for os alle sammen. Ikke mindst for os, der gerne vil have et tæt og stærkt europæisk samarbejde.

Det er jo indlysende fornuftigt, at arbejde, der foregår i Danmark, skal foregå på løn- og arbejdsvilkår, der er i overensstemmelse med de repræsentative overenskomster og på den måde beskytter medlemmerne mod unfair konkurrence – det vi også kalder social dumping. Men det er ikke altid tilfældet.

Når overenskomsten er på plads skal håndhævelsen sikres

Derfor gælder det om at få de udenlandske aktører omfattet af gældende regulering og få områderne overenskomstdækket. At indgå overenskomster er ganske enkelt det bedste redskab til at bekæmpe social dumping og sikre ordentlige vilkår. Det er dog ikke så ligetil. I mange tilfælde er de udenlandske virksomheder enkeltmandsvirksomheder – såkaldte arme- og ben-virksomheder.

Og når overenskomsten er på plads, er næste skridt at sikre håndhævelsen. Det gælder også på EU-plan.

Når vi påpeger problemer, ligger det lige for at efterspørge løsninger. Det gælder selvfølgelig om, at vi som fagbevægelse bliver endnu bedre til at organisere udenlandske arbejdstagere, og til at få indgået aftaler om overenskomst.

EU-direktiv om mindsteløn er ikke vejen frem

Vi har også en interesse i at få hævet bunden i de lande, der leverer udenlandsk arbejdskraft til Danmark. I den forbindelse diskuteres der for tiden, om et EU-direktiv om mindsteløn er vejen frem.

Det mener vi ikke, det er. Et mindsteløns-direktiv vil være undergravende for den forhandlingsmodel, der er med til at sikre ordentlige arbejdsvilkår på danske arbejdspladser. Men vi er meget åbne overfor at udvikle tiltag, der kan hjælpe arbejdstagerne i især Østeuropa, der oplever meget lave lønninger og et stadigt voksende løngab.

Det er vi overbevist om kan ske på en måde, der ikke kræver, at vi ændrer vores måde at gøre tingene på. Blandt andet ved at støtte kapacitetsopbygning af arbejdsmarkedets parter og en særlig indsats i de lande, hvor de kollektive forhandlingssystemer er svage.

Udfordringer med social dumping løses bedst på EU-plan

Udfordringerne er i vidt omfang opstået på grund af EU’s regler for fri bevægelighed. Derfor løses de i høj grad også bedst på EU-plan. Vi hilser derfor den nye europæiske arbejdsmarkedsmyndighed (i daglig tale ELA) velkommen. ELA skal blandt andet sikre bedre koordinering mellem medlemslandene om håndhævelse.

ELA kan forhåbentlig blive et instrument til at afhjælpe de negative konsekvenser af den frie bevægelighed. Derfor vil vi også gøre, hvad vi kan for at sikre, at ELA ikke bare bliver en tom skal, men får reelle beføjelser – selvfølgelig i fuld respekt for at det er de nationale parter, der håndhæver overenskomsterne.

Danmark har brug for og glæde af det indre marked

Lad mig slutte, hvor jeg begyndte. Som en lille åben økonomi har Danmark brug for og stor glæde af det indre marked.

Det skal der ikke herske tvivl om. Den frie bevægelighed er en grundtanke inden for det indre marked – og netop derfor er det vigtigt at gøre alt, hvad vi kan for at sikre, at den frie bevægelighed foregår på ordentlige og fair vilkår.

Det er i alles interesse.

Debatindlægget er bragt på Altinget.dk 13.12.19

SOCIAL DUMPING

Bag hver femte ud af de ti største og mest alvorlige sager om social dumping står italienske skandalefirmaer

Italienske firmaer står for hver tredje arbejdstime blandt de udstationerede medarbejdere på danske byggeprojekter