Antallet af arbejdsløse er omtrent uændret fra juni 2019 til juli 2019.
Bruttoarbejdsløsheden er nu på 104.900 fuldtidspersoner, jf. tabel 1, svarende til 3,8 pct. af arbejdsstyrken.

Arbejdsløsheden har generelt stået stille i løbet af 2019. Målt i antal er arbejdsløsheden dog samlet set faldet med over 60.000 fuldtidspersoner siden den seneste top under krisen (midten af 2012).

Faldet i arbejdsløsheden er i løbet af opsvinget ikke sket i samme tempo, som
beskæftigelsen er steget. Det skyldes, at der kommer markant flere personer ind i
arbejdsstyrken i disse år. Det vil også være tilfældet i de kommende år.