Ifølge Danmarks statistik er der nu i alt ca. 104.900 bruttoledige, svarende til 3,8 pct. af arbejdsstyrken. I løbet af 2019 er bruttoledigheden steget med 800 fuldtidspersoner efter at være faldet med over 60.000 siden midten af 2012.

Dansk økonomi har nu været i opsving i mere end seks år. Beskæftigelsen er steget til nye højder, og arbejdsløsheden er faldet betydeligt siden den økonomiske krise. I øjeblikket står bruttoledigheden imidlertid stille, og der er tegn på en svagere fremgang i beskæftigelsen.

Læs baggrund

Download notat:

“Arbejdsløsheden var uændret i juli”

”Det skal dog ikke ses som et tegn på, at de gode tider på arbejdsmarkedet er overstået, siger Mette Hørdum Larsen, økonom i FH.

– Efter mange år, hvor vi har skullet hente det tabte fra krisen, er det forventeligt, at fremgangen i beskæftigelsen nu sker i et mere afdæmpet tempo. Samtidig kommer der mange ind på arbejdsmarkedet i disse år, og en stor del af den stigende beskæftigelse bliver derfor i høj grad dækket af en udvidelse af arbejdsstyrken, mens ledigheden udvikler sig noget mere beskedent.

Alle skal med

– Der er fortsat over 100.000 bruttoledige herhjemme. Dertil kommer de arbejdsløse, der af forskellige årsager ikke indgår i statistikken over bruttoledige. Vi skal bruge de gode tider til at sørge for, at vi får alle med, og at svagere grupper kan få foden inden for på arbejdsmarkedet. Det kræver investeringer i den aktive arbejdsmarkedspolitik og i indsatsen for blandt andet de ledige, udsatte og syge.

– Med en indsats med fokus på opkvalificering og uddannelse sikrer vi, at arbejdsmarkedet forbliver stærkt mange år frem. Det vil ikke mindst betyde bedre mulighed for en varig tilknytning på arbejdsmarkedet for den enkelte. Det vil også være med til at imødekomme arbejdsgivernes behov for kvalificeret arbejdskraft, siger Mette Hørdum Larsen.

Kontakt: Økonom i FH, Mette Hørdum Larsen, 27291737 eller pressekoordinator Anette Bindslev, 23 38 42 14.