Uddannelsesinstitutioner

Drop grønthøsteren – her er løsningen

Drop at køre grønthøsteren tværs ned gennem samtlige uddannelser og vækstlag. Invester i stedet i erhvervsakademier og professionshøjskoler, som leverer ny viden, der er anvendelsesorienteret og klar i brug i den offentlige og private sektor. Det skriver jeg på Altinget.dk i dag.

Nedskæringer på uddannelser rammer skævt

Det er selvmodsigende og uklogt, at regeringen vil skære to pct. årligt på uddannelsesstederne samtidig med, at man i regeringsgrundlaget taler om at styrke fagligheden generelt og sikre høj kvalitet på de videregående uddannelser. Regeringen gør det nu vanskeligere, at sikre den nødvendige kvalitet, som alle efterspørger i både folkeskole og erhvervsuddannelser. Det skriver jeg i Politiken i dag.

Godt bud på en fremtidssikring fra HF-udvalget

HF-udvalget har præsenteret 5 anbefalinger: Faste fagpakker (spor), mulighed for vinteroptag, faglig styrkelse, mere feedback og mere anvendelsesorientering. FTF er enig i de fleste af udvalgets anbefalinger, men ser en fare for at spor indsnævrer kursisternes valgmuligheder.

Flere unge vælger professionsbacheloruddannelser

Det er positivt, at flere søger og bliver optaget på professionsbacheloruddannelserne, mener FTF. Det betyder, at flere får en uddannelse, der leder til job. Men det er et problem, at mange kvalificerede ansøgere afvises.

Mød FTF til debat og valgkamp på Folkemødet

I år bliver Folkemødet på Bornholm forhåbentlig stadig rigt på politik og debat, selv om det bliver fattigt på folketingspolitikere. FTF arrangerer og deltager i en række relevante debatter. Blandt andet i Folkets Hus, som er LO og FTF’s fælles base på Folkemødet.

Forskning er afgørende for vores velfærd

Det kræver ny viden at uddanne vores lærere, sygeplejersker, produktionsteknologer og socialpædagoger og dermed sikre vores velfærd. Derfor skal professionsskoler og erhvervsakademier have flere penge til forskning.

Gymnasiet skal ruste til flere retninger

Cirka halvdelen af landets studenter læser videre på et erhvervsakademi eller en professionshøjskole og ikke på universitetet. Politikerne bør tænke på begge grupper af elever, når de netop nu forhandler om, hvordan studieretningerne skal se ud på fremtidens gymnasier. Det skriver jeg i dag i Jyllands-Posten sammen med formændene for hhv. Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Gymnasieskolernes Lærerforening, Danske Gymnasier og LO-sekretær Ejner K. Holst.

Kvalitetsudvalget svigter akademi- og professionsuddannelser

I sit ønske om at udvikle universitetsuddannelserne overser Kvalitetsudvalget desværre igen potentialet i de professions- og erhvervsrettede uddannelser. Ærgerligt at udvalget ikke interesserer sig for de uddannelser, der er en af grundpillerne i velfærdssamfundet, mener FTF.

Ærgerligt med Kvalitetsudvalgets tunnelsyn

Et massivt fokus på universiteterne har medført, at Kvalitetsudvalget overser potentialet i de korte og mellemlange uddannelser. Det skriver jeg sammen med LO-sekretær Ejner K. Holst i et indlæg på Altinget Forskning i dag.