Uddannelsesinstitutioner

Stærkt samarbejde skal sikre bedre praktik i uddannelser

Bedre praktikforløb på professionsuddannelserne. Det er et af de konkrete resultater, der gerne skal komme ud af et samarbejde mellem KL, Danske Regioner, Danske Professionshøjskoler, LO og FTF. Parterne mødtes i dag på et topmøde for at aftale konkrete initiativer.

FTF: Skab kvalitet ved at styrke de jobrettede uddannelser

Kvalitetsudvalget vil have bedre kvalitet og mere job-relevans i de videregående uddannelser. FTF er enig, men det kræver mere forskning på professionshøjskoler og erhvervsakademier og tæt dialog med arbejdsgivere og faglige organisationer.

Alle universiteter bør optage professionsbachelorer

Universiteter har besluttet, at nogle kandidatuddannelse er lukket land for professionsbachelorer. Det sker, efter fremdriftsreformen har afskaffet suppleringskurser. Jeg har opfordret uddannelsesministeren til at stille krav til universiteterne om også at optage professionsbachelorer.

Dimensionering – nu med forbedringer

Uddannelsesministeren justerer nu den kritiserede dimensioneringsplan for de videregående uddannelser med bl.a. en længere indfasning. Det glæder FTF, at der nu bliver bedre tid til at tilpasse optaget og til at udvikle større udbud af kandidatuddannelser, der rammer behovene på arbejdsmarkedet.

Væk med blindgyderne i uddannelsessystemet

Med de nye krav om bedre sammenhæng mellem de forskellige typer af videregående uddannelser ser det ud til, at professionsbachelorer får lettere ved at blive optaget på kandidatuddannelser på universitetet. Det er gode toner fra uddannelsesministeren, men der er stadig forhindringer på vejen.

Styrk den uddannelsespolitiske indsats i Norden

Der er behov for en styrket uddannelsespolitisk indsats i Norden. Det er hovedbudskabet i et fælles oplæg fra de seks nordiske tjenestemandsorganisationer til præsidenten for Nordisk Råd og formanden for Nordisk Ministerråd. FTF er medunderskriver af oplægget

Regeringen afviser brugerbetaling på adgangskurser til kandidatuddannelse

Personer med en mellemlang uddannelse skal selv betale for de suppleringsfag, som er nødvendige for at læse videre på en kandidatuddannelse på universitet. Det forslår regeringens Kvalitetsudvalg. Men det bliver ikke regeringens politik at genindføre brugerbetaling, fastslår Socialdemokraterne. Positivt regeringen står fast, mener FTF.