Uddannelsesinstitutioner

Gymnasieudspil hæmmer uddannelse

Regeringen lægger op til at, at hf ikke længere skal give adgang til universitetet. Det vil begrænse mulighederne for uddannelse i stedet for at åbne. Det er den helt gale vej at gå, når uddannelse er vejen til at skabe job og vækst, mener FTF.

Esben Lunde Larsen vil indføre betaling for uddannelse

Professionsbachelorer skal kunne sendes på suppleringskurser, som de selv skal betale, for at kunne starte på en kandidatuddannelse. Det foreslår uddannelsesminister Esben Lunde Larsen. Forrykt hvis nogle studerende i Danmark skal til at betale for deres uddannelse, mener FTF.

Undersøgelse af arbejdet i uddannelsesudvalg 2015

Undersøgelsen viser, at mange uddannelsesudvalg
er velfungerende, men at der er gode muligheder for at forbedre udvalgenes arbejdsbetingelser og dermed udbyttet for både udvalg og institution. FTF anbefaler derfor en række temaer til drøftelse i uddannelsesudvalg og bestyrelser

Minister lukker uddannelser, som han vil have unge til at vælge

Uddannelsesminister Esben Lunde Larsen og regeringen vil med besparelser på bl.a. de mellemlange uddannelser lukke studiepladser og uddannelser - især i provinsen. Det er ellers den slags jobrettede uddannelser, som ministeren i dagens Jyllands-Posten siger, at han vil flytte flere unge over på. Uklogt og selvmodsigende at spare på jobrettede uddannelser, som leverer ny viden, der er klar til brug i den private og offentlige sektor, mener FTF.