Hvis du vil optages på kandidatuddannelsen, må du betale for et suppleringskursus på op til et halvt år! Sådan kan beskeden lyde til de sygeplejersker, socialrådgivere, konstruktører og andre professionsbachelorer, der ønsker at læse videre på en kandidatuddannelse.
Som en del af et udspil til justering af fremdriftsreformen foreslår uddannelsesminister Esben Lunde Larsen nemlig at genindføre de suppleringskurser, som universiteterne kan kræve, at bachelorer gennemfører, inden de kan starte på den kandidatuddannelse, de er optaget på.  Kurserne kan være på op til 30 ECTS-point, hvilket svarer til et halvt års fuldtidsstudie. Kurset skal bachelorerne selv betale – og endda uden indtægt, fordi der ikke er mulighed for at få SU eller SVU under forløbet.

Det er en helt gal retning, hvis nogle studerende nu skal til at opkræves betaling for deres uddannelse, mener Bente Sorgenfrey, som er formand for FTF, der er hovedorganisation for faggrupper, hvoraf mange har en professionsbacheloruddannelse.
”Det strider direkte mod visionen om, at alle skal have mulighed for at uddanne sig gennem hele livet. Vi skal leve af viden i fremtiden, og så nytter det altså ikke, at vi lægger den slags forhindringer ud for mennesker, der ønsker at bygge videre på deres uddannelse og erfaring”, siger hun.
FTF efterlyser samtidig større gennemskuelighed i overgangene mellem professionsbacheloruddannelser og kandidatuddannelser. Der findes ingen offentlige statistikker eller dokumentation for, hvilke og hvor mange professionsbachelorer der bliver optaget eller afvist, når de søger ind på kandidatuddannelser på et universitet. 
"Overgangsproblematikken er svær, og der er nogle udfordringer for den enkelte med at vurdere sine muligheder for at komme ind på ønskeuddannelsen. Netop derfor er det vigtigt, at vi får viden og indblik i, hvordan professionsbachelorer optages eller afvises på kandidatuddannelserne. Den viden skal vi også bruge for at kunne skabe et sammenhængende uddannelsessystem, hvor det er muligt at bevæge sig fra for eksempel en professionsbacheloruddannelse til en kandidatuddannelse", siger Bente Sorgenfrey.