Uddannelsesstyring

Kassetænkning skal ikke afgøre unges uddannelse

16 procent af de 23-årige har hverken ungdomsuddannelse eller er i gang med en, viser ny analyse. Gør finansieringen af de forberedende tilbud mere ens ved at forankre dem i staten og styrk kvaliteten ved at sikre mere efter- og videreuddannelse af lærere og undervisere, mener FTF.

Tid til kvalitetstjek på professionshøjskolerne

Timetallet på landets syv professionshøjskoler varierer fra sted til sted, påpeger Rigsrevisionen i ny rapport. FTF: Undervisningstimer er vigtige, men det er afgørende også at styrke det samlede undervisningstilbud, bl.a. vejledningen, praktikken og den kliniske undervisning. FTF kritiserer regeringens hårde besparelser på professionshøjskolerne, der rammer kvaliteten.

Vælgerne: Uddannelse er vigtigere end skat

Kun 13 procent af lønmodtagerne bakker op om, at der skal spares 8,7 mia. frem til 2019 på uddannelsesområdet pga. omprioriteringsbidraget, der bl.a. skal betale for skattelettelser. Kortsigtet måde at bruge ressourcerne på, mener FTF.

Mål- og dokumentationskrav rammer de svageste

Resultatbaseret styring via måltal, kontrol- og dokumentationskrav rammer især børn og udsatte borgere, der får mindre opmærksomhed, viser ny rapport. FTF kræver opgør med rigidt styringsregime. Brug for samarbejde om ny styring af den offentlige sektor.

Gymnasieudspil hæmmer uddannelse

Regeringen lægger op til at, at hf ikke længere skal give adgang til universitetet. Det vil begrænse mulighederne for uddannelse i stedet for at åbne. Det er den helt gale vej at gå, når uddannelse er vejen til at skabe job og vækst, mener FTF.