FTF har modtaget udkast til ændring af universitetsloven, ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner og SU-loven i høring.

Det er meget positivt, at regeringen nu skaber mulighed for kandidatuddannelse på deltid og uden deltagerbetaling. Der er i høj grad brug for, at voksne med erfaring fra arbejdsmarkedet får mulighed for at videreuddanne sig, samtidig med at de er beskæftiget i relevante jobs.
Det gælder både for ansatte på det private arbejdsmarked og i offentlige ansættelser. 
FTF beklager, at de uddannelser, der er målrettet ansættelse i offentlige virksomheder, eller som fortrinsvis fører til ansættelse på det offentlige arbejdsmarked, i forslaget på forhånd er afskåret fra at deltage i forsøgsordningen. 
Denne beslutning forekommer ubegrundet, da gennemførelse af uddannelse på deltid og uden SU samlet set er en besparelse for staten. Der vil altså ikke være merudgifter forbundet med at udvide ordningen til kandidatuddannelser, som fortrinsvis fører til ansættelse i offentlige virksomheder.
FTF opfordrer kraftigt til, at en del af forsøgsordningen også rettes mod uddannelser, som fortrinsvis fører til ansættelse i det offentlige. Der er ikke grund til at sætte loft over antallet af forsøgsordninger, hvis det reelle behov er større.
Endelig foreslår FTF, at der åbnes mulighed for, at mindstekravet til beskæftigelsens omfang efter aftale mellem arbejdsgiver og den deltidsstuderende kan reduceres, dog sådan at job og uddannelse tilsammen som minimum udgør fuld tid.