Uddannelsesstyring

Esben Lunde Larsen vil indføre betaling for uddannelse

Professionsbachelorer skal kunne sendes på suppleringskurser, som de selv skal betale, for at kunne starte på en kandidatuddannelse. Det foreslår uddannelsesminister Esben Lunde Larsen. Forrykt hvis nogle studerende i Danmark skal til at betale for deres uddannelse, mener FTF.

Undersøgelse af arbejdet i uddannelsesudvalg 2015

Undersøgelsen viser, at mange uddannelsesudvalg
er velfungerende, men at der er gode muligheder for at forbedre udvalgenes arbejdsbetingelser og dermed udbyttet for både udvalg og institution. FTF anbefaler derfor en række temaer til drøftelse i uddannelsesudvalg og bestyrelser

Godt bud på en fremtidssikring fra HF-udvalget

HF-udvalget har præsenteret 5 anbefalinger: Faste fagpakker (spor), mulighed for vinteroptag, faglig styrkelse, mere feedback og mere anvendelsesorientering. FTF er enig i de fleste af udvalgets anbefalinger, men ser en fare for at spor indsnævrer kursisternes valgmuligheder.

Mød FTF til debat og valgkamp på Folkemødet

I år bliver Folkemødet på Bornholm forhåbentlig stadig rigt på politik og debat, selv om det bliver fattigt på folketingspolitikere. FTF arrangerer og deltager i en række relevante debatter. Blandt andet i Folkets Hus, som er LO og FTF’s fælles base på Folkemødet.

LO og FTF: Vigtige uddannelser får ikke penge nok til ny viden

Alle videregående uddannelser skal bygge på ny viden og forskning. Det siger loven. Men i dag er forsknings- og udviklingsmidlerne meget begrænsede på professionshøjskolerne og erhvervsakademierne, hvor fx sygeplejersker, socialpædagoger, lærere og produktionsteknologer bliver uddannet. Derfor foreslår FTF og LO at styrke forskning og udvikling på de uddannelsesinstitutioner med 300 mio. kr.

Færre professionsbachelorer i efteruddannelse går ud over velfærden

Antallet af sygeplejersker, pædagoger og andre professionsuddannede, der tager en efteruddannelse, er faldet de seneste år. Besparelser på offentlige tilskud gør det svært for de professionsuddannede at få råd til efteruddannelse, og det bringer velfærden i fare, mener BUPL. FTF og LO vil have en ny støtteordning