Forskellige metoder til at vurdere fremtidens behov for arbejdskraft og kvalifikationer har hver deres forcer og svagheder. Det viser den undersøgelse af brugen af fremskrivnings- og analysemetoder i uddannelsesplanlægningen, som Teknologisk Institut har lavet for FTF.

Undersøgelsen understreger, at de metoder, der inddrager interessenterne, er nyttige, fordi de giver de centrale aktører et fælles billede af udviklingen i arbejdsmarkedet og udbuddet af arbejdskraft. FTF har sendt undersøgelsen til uddannelsesminister Esben Lunde Larsen og indgår meget gerne i drøftelserne om, hvordan vi i fremtiden opnår et bedre match mellem uddannelse og arbejdsmarked.