Notat

Regeringsudspil går ikke hele vejen

Regeringens udspil om ny helhedsorienteret indsats overfor borgere med komplekse problemer indeholder gode initiativer, men er ikke tilstrækkeligt ambitiøst. Det gør ikke for alvor op med siloerne og den økonomiske kassetænkning i kommunerne, og det giver ikke borgere en ret til en koordinerende sagsbehandler.

Nyt handicapudspil sikrer flere i arbejde

Det er glædeligt, at regeringen i samarbejde med parterne vil se på at udvikle et kompetencekort til personer med handicap, og at regeringen foreslår at fjerne aldersgrænse og understøtte smidigere overgange mellem uddannelse og job i forhold til hjælpemidler.

Regeringsudspil om opfølgning på Universitetsudvalgets anbefalinger

Regeringsudspillet indeholder gode takter: udvidelse af erhvervskandidatordningen og afskaffelse af karakterbonus for hurtig studiestart er to af dem, som har særlig bred interesse. Også blandt initiativer, som endnu ikke er konkretiseret, er der spændende stof: etablering af et nationalt kompetencepanel og reform af optagesystemet. FTF er dog meget opmærksom på, om fleksibiliteten for universitetsstuderende får omkostninger for professionsbachelorerne.

Gode takter i regeringens erhvervsuddannelsesudspil, men omprioriteringsbidraget fortsætter

FTF mener, at udspillet indeholder en lang række positive elementer, som vil kunne styrke erhvervsuddannelserne isoleret set. Men set i sammenhæng med, at regeringen med forlaget til finansloven for 2019 ønsker at fortsætte omprioriteringsbidraget. FTF mener ikke det er en reel styrkelse af erhvervsuddannelserne, fordi den samlede effekt af regeringens politik fortsat er en forringelse af erhvervsuddannelserne.

Finanslovsforslag med mange, men små gaver og fortsatte grønthøsterbesparelser

Forslag til finanslov for 2019 er blevet præsenteret i dag. Det indeholder en række tiltag til at forbedre velfærden, men de grundlæggende automatiske besparelser som omprioriteringsbidrag på uddannelse mv. røres der ikke ved. Fra FTF er der klar besked til regeringen: Drop sparekrav på velfærd og uddannelse og af-sæt 1,1 pct. i offentlig vækst, så velfærden kan matche demografi og velstands-udvikling.

Aftale om forenklet beskæftigelsesindsats

Aftalen om forenkling er et gennembrud i beskæftigelsespolitikken og vil give kommuner og a-kasser nye muligheder for en individuelt tilpasset beskæftigelsesindsats til gavn for arbejdsmarkedet. A-kasserne får mulighed for at overtage indsatsen i de første tre måneders ledighed – som led i et omfattende 4-årigt initiativ.

Lille løft til kommuner og regioners økonomi, men dækker ikke behovet

Med kommuner og regioners aftaler med regeringen om økonomien for 2019 gives et løft til velfærden, men det dækker ikke det demografiske træk. Dertil kommer at kommuner og regioner i flere år har haft en meget stram styring af økonomien, så der er oparbejdet et efterslæb på over 15 mia. kr. de seneste 7 år.

Råderummet skal reserveres til offentligt forbrug

Det betydelige råderum, der ifølge vismændene fremover vil være på de offentlige finanser, bør reserveres til offentligt forbrug.
Det påpeger FTF i sin kommentar til diskussionsoplægget til mødet i DØR den 29 maj 2018.