Digital transformation, Digital Modenhed og Digital ledelse er alle begreber som en leder i dag skal forholde sig til. I samarbejde med Digitaliseringsinstituttet har FTF´s Lederråd udarbejdet en artikel om ledelse af digital transformation.

Pernille Kræmmergaard vil indledningsvist sætte fokus på hvad der kendetegner den digitale udvikling og hvilke forandringer udviklingen afstedkommer for danske organisationer, herunder forandringerne i borgernes og kundernes forventningerne.

Der vil blive stillet skarpt på fire generationer af digital modenhed. Endvidere vil fokus rettes mod, hvad der kræves af organisationer for at stå sig godt i den digitale omstilling og der vil kort blive præsenteret, hvad andre organisationer gør godt i deres digitale omstilling. Alt sammen med det formål at inspirere til, hvad der fremadrettet kan arbejdes med i deltagernes egne ledelsespraksis. Målgruppe: Ledere på alle niveauer i offentlige og private organisationer.
Tilmelding sker til Lil Foged lifo@ftf.dk senest den 30. april 2018.
Deltagergebyret er 350,- kr., som opkræves efter mødet