Notat

Det er tid til at gå reformen efter i sømmene og få rettet op på skævhederne

Alt for mange borgere får en dårlig eller slet ingen indsats i ressourceforløb. Der er behov for tidligere og langt bedre indsatser i forløbene. Alt for få får førtidspension og særligt borgere under 40 år er forlænge i ressourceforløb, før de får tilkendt en førtidspension. Fastholdelsesfleksjob virker ikke efter hensigten og bør afskaffes.

Pensionssystemerne i Danmarks nabolande

Pensionssystemerne i Sverige, Norge og Tyskland er alle bygget op af tre elementer som består af en folkepension/indkomstpension, en arbejdsmarkedspension og privatpensionsopsparing.

FTF og LO støtter, at Arbejdstilsynet kan tale frit med ansatte, uden ledelsen er til stede

Et nyt lovforslag om ændring af arbejdsmiljøloven udvider Arbejdstilsynets adgang til samtaler med ansatte. FTF og LO støtter udvidelsen, som sikrer, at ansatte har mulighed for at udtale sig frit til Arbejdstilsynet, uden at ledelsen er til stede. Det kan være en afgørende forudsætning for at få nødvendige oplysninger frem, og for at beskytte de ansatte mod eventuelle negative konsekvenser. FTF og LO vurderer, at det vil forbedre Arbejdstilsynets mulighed for at afdække og træffe afgørelse om problemer med det psykiske arbejdsmiljø.

Ny ferielov

Folketinget har netop vedtaget den nye ferielov. FTF giver en redegørelse for hovedelementerne i den nye lov