Uddannelsesstyring

Professionsuddannelser i klemme

Der er udsigt til en skævdeling af bevillingerne til forskning og udvikling. Professionshøjskolernes samlede bevilling bespares, og uddannelsesområder inden for sundhed, samfund, det tekniske og det merkantile rammes særligt hårdt. FTF advarer mod den skævdeling.

Fordeling af bevilling til forskning og udvikling

Uddannelsesministeriet har udmeldt den forventede fordeling af forsknings- og udviklingsbevillingen til erhvervsakademier og professionshøjskoler, som indebærer, at erhvervsakademierne får større, og professionshøjskolerne mindre bevillinger end i 2012. Samtidig skævdeles en del af bevillingen til fordel for de pædagogiske fag. FTF opfordrer til, at den helt nødvendige prioritering af forskning og udvikling ikke sker på bekostning af enkelte uddannelsesområder.

Universiteter har få forpligtelser til at samarbejde

Uddannelsesministeren har lagt rammer for universiteternes udviklingskontrakter. Der er særligt fokus på kvalitet, gennemførelse og beskæftigelse, sammenhæng i uddannelsessystemet og øget innovationskapacitet. Men udviklingskontrakterne indeholder ganske få forpligtende udmeldinger i forhold til samarbejde med professionshøjskoler og erhvervsakademier. Dermed er det endnu mere nødvendigt disse institutioner får en selvstændig økonomi til udvikling af ny viden mv.

Videregående uddannelser skal hænge bedre sammen

De forskellige videregående uddannelser i Danmark hænger for dårligt sammen. Det mener hovedorganisationen FTF, som derfor bakker op om uddannelsesministerens nye vision for et mere sammenhængende uddannelsessystem.