Uddannelsesminister Morten Østergaard har netop præsenteret en redegørelse for et mere sammenhængende videregående uddannelsessystem, end det, vi har i dag.
FTF’s formand Bente Sorgenfrey kvitterer for redegørelsen med ros:
"Udspillet giver mulighed for, at vi nu får taget hul på problemer, som længe har trængt sig på i forhold til de videregående uddannelser – nemlig en dårlig sammenhæng mellem de forskellige uddannelsesinstitutioner og uddannelsesniveauer. Bedre og mere uddannelse er det, der skal sikre Danmarks vækst. Her vil det klart styrke vores uddannelsessystem, at de videregående uddannelser kommer til at hænge langt bedre sammen", siger Bente Sorgenfrey.
Ministeren foreslår bl.a. at fjerne kravet om, at man skal tage en faglig suppleringsuddannelse for at blive optaget på en kandidatuddannelse på et universitet. Hermed vil én barriere i uddannelsessystemet blive fjernet, fordi kravet om faglig supplering i dag reelt afskrækker en del fra at tage en kandidatuddannelse – det er nemlig både dyrt og for en dels vedkommende overflødigt, mener FTF.

Mere forpligtende samarbejde om forskning
FTF ser også positivt på ministerens forslag om et mere forpligtende samarbejde mellem universiteter, professionshøjskoler og erhvervsakademier om forskning og udvikling.
"Det vil være et afgørende skridt at styrke professionshøjskolernes muligheder for at bedrive anvendt professionsrettet forskning. Især hvis vi samtidig får sat samarbejdet og anvendt forskning ind i lovgrundlaget", siger Bente Sorgenfrey.

Større fleksibilitet, gennemskuelige bevillingssystemer og styringsprincipper samt efter- og videreuddannelse gennem hele livet er nogle af de øvrige overskrifter, der indgår i uddannelsesministerens nye redegørelse til Folketinget. 
Bente Sorgenfrey kan sagtens være enig i dem. Men når det kommer til spørgsmålet om, hvordan man når frem til målene, er FTF-formandens betænkeligheder større:
Smukke visioner ikke nok
"Redegørelsen indeholder få konkrete bud på, hvordan visionerne omsættes til praksis. Ministeren forestiller sig, at man kan ensarte strukturen for uddannelser, institutioner og styringssystemer så de ‘passer sammen’. Det tror vi også på. Men først er der behov for meget grundige overvejelser og analyser af, hvilke konkrete initiativer der vil virke bedst. Og jeg må også understrege, at der er behov for at tilføre uddannelsesområdet ressourcer, hvis målene skal nås", siger Bente Sorgenfrey.
Redegørelsen tager afsæt i uddannelserne og de studerende. Det giver også rigtig god mening, mener hun, men understreger samtidig, at det i en reformproces også er vigtigt at inddrage aftagerne – dvs. både studerende, de faglige organisationer og arbejdsgivere.

"De parter kan bidrage konstruktivt og værdifuldt til den omfattende reformproces, som forestår. Fx er det helt afgørende, at både arbejdsgiverne og de faglige organisationer er med til at sikre relevansen i den uddannelse, som den enkelte unge skal have som grundlag for sit arbejdsliv", siger Bente Sorgenfrey.
Hun opfordrer ministeren til at inddrage organisationer og studerende i den kommende reformproces.
"FTF har set frem til redegørelsen, og vil gerne bidrage til at omsætte vision til virkelighed. Vi har masser af konkrete forslag og vilje til samarbejde", siger Bente Sorgenfrey.