TH: Uddannelse

Aftale er en god nyhed for ledige

Det er godt nyt for ledige, at regeringen og Enhedslisten nu er enige om en løsning for ledige. FTF er især glad for, at der er fundet en løsning for dem, der ville miste dagpengene fra 1. juli, og at det ikke bliver dyrere at være i a-kasse.

Regeringen gør det lettere at skabe vækst

Danmark har fået sin første nationale innovationsstrategi. Den er hårdt tiltrængt og et godt skridt mod et mere innovativt Danmark. Brug strategien til at sætte medarbejdere og brugere i centrum for innovation til glæde for det private og offentlige, lyder opfordringen fra FTF.

FTF: Praktik bør være centralt i akkrediteringen af uddannelser

FTF er generelt positiv overfor lovforslaget om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner. Men der er behov for at bl.a. åbenhed og gennemsigtighed ved prækvalificering af nye uddannelser og nye udbud styrkes. I det videre arbejde med kriterierne for akkrediteringen skal kvalitetssikringen af praktik og klinikken stå centralt, og de faglige organisationer skal inddrages når det gælder om at udvikle og sikre uddannelsernes relevans.