Kvaliteten i de videregående mellemlange uddannelser skal forbedres. Det er ét af målene for de udviklingskontrakter for professionshøjskoler og erhvervsakademier, som uddannelsesminister Morten Østergaard præsenterer i dag.

Kontrakterne har bl.a. fokus på bedre kvalitet i uddannelserne, og det er i sig selv meget positivt, mener FTF, der er hovedorganisation for en lang række af de faggrupper, der uddannes på professionshøjskoler og erhvervsakademier, som fx folkeskolelærere, pædagoger, bygningskonstruktører og socialrådgivere.

Ikke kun fokus på læreruddannelsen
Uddannelsesministeren har lagt meget stor vægt på uddannelsesintensiteten i læreruddannelsen. Det skal nedbringe frafaldet og sammen med reformen af læreruddannelsen sikre, at fremtiden lærere får en bedre uddannelse end i dag.

FTF mener, at alle uddannelser har brug for høj studieintensitet, og at alle studerende har krav på kvalitet i den uddannelse, de følger. Ministerens særlige fokus på læreruddannelsen må ikke betyde, at de mange andre uddannelser, som professionshøjskolerne står for, ikke prioriteres højt, mener FTF’s formand Bente Sorgenfrey.

"Det er fint med fokus på læreruddannelsen, det er en stor uddannelse med mange studerende. Men alle studerende har krav på en uddannelse af høj kvalitet. Professionshøjskolerne uddanner også pædagoger, sygeplejersker, socialrådgiver, bygningskonstruktører, finansfolk og mange flere – de har alle sammen brug for uddannelser med høj studieintensitet og god sammenhæng mellem teori og praksis”, siger Bente Sorgenfrey.  

Husk at inddrage fagforeninger og arbejdsgivere
Bente Sorgenfrey finder målene for de  kommende udviklingskontrakter meget relevante og ser frem til at sætte sig ind i, hvordan de enkelte institutioner har sat målene for udviklingen i de kommende år.

Hun understreger, at professionshøjskoler og erhvervsakademier undervejs skal huske at inddrage de faglige organisationer og arbejdsgivere, som sidder i skolernes uddannelsesudvalg.  
"Det er helt afgørende, at uddannelsesudvalgene på de enkelte institutioner bliver inddraget i, hvordan man bedst når udviklingskontraktens mål i praksis. Uddannelsesudvalgenes medlemmer fra bl.a. faglige organisationer og arbejdsgivere repræsenterer en bred indsigt og ekspertise, som  skal tages i brug, når målet bl.a. er at øge uddannelsernes kvalitet og mindske frafaldet. Og så er det jo helt oplagt også at inddrage de studerende i diskussionen af, hvor der er brug for forandringer”, siger Bente Sorgenfrey.