Det er en fin løsning, regeringen og Enhedslisten har fundet for de mange ledige, der om kort tid stod til at miste deres dagpenge.
Mandagens aftale gør det samtidig ikke dyrere at være med i en a-kasse. Det var der ellers lagt op til, før forhandlingerne begyndte.
FTF’s formand Bente Sorgenfrey peger på, at aftalen har det helt rigtige fokus. Nemlig på de ledige og deres muligheder.
Som hovedorganisation for 450.000 privat og offentligt ansatte har FTF længe efterlyst en mere håndholdt indsats over for de ledige. Det er der i den nye aftale.
Flere muligheder for ledige
Aftalen sikrer blandt andet, at den særlige uddannelsesydelse forlænges til at gælde resten af 2013, og at ledige på uddannelsesydelse kan komme i virksomhedspraktik og løntilskudsjob uden at skulle have et halvt års karantæne.
Derudover vil der fra årsskiftet være en særlig arbejdsmarkedsydelse for dem, der fra 1. juli stod til at miste retten til dagpenge. Ledige kan få den særlige ydelse i op til to år og får også ret til at få tilbud om virksomhedspraktik og løntilskud (både offentligt og privat), nyttejob og jobrotation.
"Det er meget positivt, at der nu bliver taget meget mere udgangspunkt i den lediges behov og muligheder. Det gælder blandt andet muligheden for at komme i virksomhedspraktik, private løntilskud og at det også bliver muligt at indgå i jobrotation," siger Bente Sorgenfrey og tilføjer.
"Det er initiativer, FTF har foreslået gennem længere tid. De bliver nu gennemført og kan give ledige flere og bedre muligheder."
Slipper for højere kontingent
Hun er også tilfreds med, at de nye tiltag ikke skal betales gennem et højere kontingent for at være med i en a-kasse.
"Det skal stadig være attraktivt at være i a-kasse, så det er fornuftigt, at der er fundet en anden finansiering. Det er vigtigt, at politikerne har lyttet på dette punkt," tilføjer FTF-formanden.
Det er til gengæld ærgerligt, at aftalen ikke ændrer på, hvordan ledige kan få ret til dagpenge.
I dag skal ledige arbejde i et år for igen at få ret til dagpenge. FTF håber, at regeringen i forbindelse med den kommende dagpengekommission vil forkorte optjeningsperioden og ændre vilkårene for supplerende dagpenge.