Forsørgelse under uddannelse

Forsøg med deltids kandidatuddannelse måtte gerne være mere omfattende

Uddannelsesministeriet har udsendt en pressemeddelelse om forsøg med udbud af kandidatuddannelser på deltid. Folketingets partier inviteres til forhandlinger om en forsøgsordning for et antal eksisterende kandidatuddannelser. FTF ser gerne, at ordningen retter sig mod både den private og offentlige sektor.

Lovforslag om indførelse af investeringsrammer på selvejeområdet m.v.

Investering i uddannelse samt bygninger og udstyr til uddannelse bør have høj prioritet. FTF mener ikke, at de offentlige udgifter har et sådant omfang, at der bør ske begrænsninger i institutionernes muligheder for at foretage investeringer. Indførelse af investeringsrammer forudsætter overgangsregler, så allerede planlagt byggeri kan gennemføres. FTF foreslår, at nyt inventar, it-udstyr m.v. friholdes for investeringsloftet, og at institutionerne kompenseres for merudgifter til indberetninger.

SU-besparelser rammer professionsbachelorer ekstra hårdt

SU-besparelser forklares med, at studerende blot kan arbejde mere ved siden af. Men især professionsbachelorer har ikke tid til ekstra arbejde, da op til halvdelen af studietiden er i fuldtidspraktik. Mønsterbrydere og studerende fra lavindkomstfamilier, som der er flere af på professionsbacheloruddannelserne, rammes ekstra hårdt.

SU-forringelser forgylder de rigeste

SU-reform vil sende flere unge ud i gældsfælde. I dag har 40.000 svært ved at betale af på deres SU-gæld. Alligevel vil regeringen spare 3,3 mia. kr. på SU'en hvert eneste år fra 2025 og øge de studerendes gæld. Cirka halvdelen af de besparede penge skal bl.a. gå til skattelettelser. Helt forkert prioritering, mener FTF.

Forskning: SU mindsker social ulighed

Lavere SU vil betyde, at færre fra uddannelsesfremmede hjem vil få en videregående uddannelse. Det kan koste samfundet tre mia. kr. årligt. Det viser en gennemgang af nyere forskning på området, som FTF har foretaget.

Undersøgelse af arbejdet i uddannelsesudvalg 2015

Undersøgelsen viser, at mange uddannelsesudvalg
er velfungerende, men at der er gode muligheder for at forbedre udvalgenes arbejdsbetingelser og dermed udbyttet for både udvalg og institution. FTF anbefaler derfor en række temaer til drøftelse i uddannelsesudvalg og bestyrelser

Færre professionsbachelorer i efteruddannelse går ud over velfærden

Antallet af sygeplejersker, pædagoger og andre professionsuddannede, der tager en efteruddannelse, er faldet de seneste år. Besparelser på offentlige tilskud gør det svært for de professionsuddannede at få råd til efteruddannelse, og det bringer velfærden i fare, mener BUPL. FTF og LO vil have en ny støtteordning

Regeringen afviser brugerbetaling på adgangskurser til kandidatuddannelse

Personer med en mellemlang uddannelse skal selv betale for de suppleringsfag, som er nødvendige for at læse videre på en kandidatuddannelse på universitet. Det forslår regeringens Kvalitetsudvalg. Men det bliver ikke regeringens politik at genindføre brugerbetaling, fastslår Socialdemokraterne. Positivt regeringen står fast, mener FTF.