For at rydde op i påstands-junglen i den verserende SU-debat har FTF gennemgået nyere forskning på området, og fastslår: SU har en effekt på social mobilitet!
Overordnet tyder den forskningsviden, der bedst kan sammenlignes med danske forhold på, at en lavere SU vil betyde, at færre fra uddannelsesfremmede hjem vil få en videregående uddannelse. Det kan koste samfundet tre mia. kr. årligt.
Eksempelvis viser to danske undersøgelser, at højere SU giver studerende med baggrund i familier med lav indkomst og/eller uddannelse bedre muligheder i uddannelsessystemet. Begge bygger på analyser af seneste SU-reform, der hævede SU’en.

Den ene undersøgelse viste blandt andet, at en stigning i SU medførte lavere frafald blandt studerende med forældre uden en videregående uddannelse. Studerende med forældre med en videregående uddannelse påvirkes ikke.
Dette resultat forklarer sandsynligvis, hvorfor frafaldet i Norge er så relativt stort. Samtidig viser den, at denne effekt i frafaldet har en social slagside. Hvis frafaldet når samme høje niveau som i Norge – hvilket kan være en effekt af den norske model – vil det ifølge Akademikernes beregninger koste samfundet tre mia. kr. årligt.