Regeringen lover i 2025-planen at løfte kvaliteten på uddannelsesområdet med en ny kompetencepulje, der hvert år fra 2019 og frem afsætter en mia. kr. til uddannelsesområdet.

Men samtidig fastholder regeringen de markante nedskæringer i form af omprioriteringsbidraget på uddannelsesområdet, der fortsat fjerner samlet set 8,6 mia. kr. fra 2016 til 2019 fra sektoren. Regeringen planlægger at lade omprioriteringsbidrag vokse med yderligere to procent i 2020 og årene frem. Dermed kan uddannelsesområdet se frem til nedskæringer, der er markant større end den ene milliard kroner, regeringen afsætter i sin pulje.

”Regeringens kompetencepulje er slet ikke nok til at løfte kvaliteten på uddannelsesstederne. Den forslår som en skrædder i helvede”, siger formand for FTF, Bente Sorgenfrey.

Selvom puljen giver en mia. om året fra 2019, vil uddannelsesområdet stadig mangle milliarder af kroner. Det kan kun betyde dårligere uddannelser, fastslår FTF.

”Regeringen giver med den ene hånd en mia. kr. årligt, og tager med den anden mere end det dobbelte fra uddannelsesområdet. Det er groft, at regeringen påstår at den vil styrke uddannelsesområdet og samtidig dækker over de reelle nedskæringer, når den skærer milliarder hvert eneste år via omprioriteringsbidraget på uddannelsesområdet” siger Bente Sorgenfrey.
Der er dermed ikke reel udsigt til, at uddannelserne får bedre betingelser for at levere uddannelse af høj kvalitet i 2019, hvor kompetencepuljen er fuldt indfaset. Der skal stadig spares milliarder på uddannelse, hvilket figuren nedenfor illustrerer (klik på billedet for at se figuren).

Kilde: Tallene for det samlede omprioriteringsbidrag er hentet i ministersvar på spørgsmål 24, Børne- og Undervisningsudvalget, 2015-16. De er omregnet til 2017-niveau for sammenlignelighed med 2025-planens beregninger. 

Regeringen sparer på uddannelse
I regeringens 2025-plan fremlægges en kompetencepulje, der bl.a. har til formål at ”forbedre kvaliteten af uddannelsessystemet”. Det er imidlertid ikke sandsynligt, at kvaliteten af uddannelsessystemet er bedre i 2019, hvor kvalitetspuljen er fuldt indfaset. Det skyldes de milliardbesparelser, der allerede er annonceret med omprioriteringsbidraget på uddannelsesområdet.

Der skal spares to procent yderligere hvert år fra 2016 og frem til 2020. Bare i perioden frem til 2019 skæres der 8,6 mia. kroner i på Uddannelses- og Forskningsministeriets og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings områder. Det dækker altså både de videregående uddannelser, ungdomsuddannelser og andre uddannelser.

Sammenlagt med disse besparelser betyder kompetencepuljen ikke, at der vil være flere midler til uddannelsesområdet. Ser man alene på omprioriteringsbidraget vil der i 2019 være 2,4 mia. færre til uddannelsesområdet, når der tages højde for kompetencepuljens bidrag.

Det er derfor ikke sandsynligt, at uddannelsessystemet i 2019 vil have en højere kvalitet end, det havde i 2015. Tværtimod.

Udover omprioriteringsbidraget er der også planlagt andre besparelser, der har negativ effekt for uddannelsernes kvalitet. De er ikke medregnet her. Kompetencepuljen finansieres efter 2019 af besparelser i SU’en.